Skip to main content

Wysyp funduszy ETF replikujących indeks S&P 500 na europejskich parkietach

17 maja minął dziesięcioletni okres, w którym iShares miało na rynku europejskim wyłączność na wykorzystywanie (przy tworzeniu funduszy ETF) indeksu Standard & Poor`s 500 – jednego z najpopularniejszych i najważniejszych barometrów koniunktury na światowych giełdach (jest benchmarkiem dla funduszy, w których zgromadzono dotychczas ponad 3,5 biliona USD, z czego 1 bilion USD jest ulokowanych w funduszach indeksowych). Podmiot ten skutecznie wykorzystał ten przywilej – w końcu kwietnia notowany na London Stock Exchange iShares S&P 500 był największym funduszem ETF w Europie (według danych BlackRock – 7 454,0 mln USD).

Zakończenie okresu wyłączności pozwoliło innym providerom funduszy ETF na utworzenie swoich funduszy replikujących indeks S&P 500. Standard & Poor`s podpisał umowy licencyjne dotyczące wykorzystania tego indeksu z siedmioma podmiotami.

Deutsche Bank wprowadził 17 maja na rynek europejski (London Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Nasdaq OMX Stockholm i NYSE Euronext Paris) oraz azjatycki (Singapore Exchange SGX i Hong Kong Stock Exchange) fundusz db x-trackers S&P 500 Index ETF, który jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Fundusz ten naśladuje zachowanie indeksu S&P 500 w wersji total return. Całkowite koszty tego funduszu wynoszą 0,20%. Fundusz ten uzupełnił istniejącą obecnie ofertę funduszy db x-trackers posiadających ekspozycję na rynek amerykański, które odwzorowują m.in. indeksy S&P Carbon Efficient, S&P 500 Shariah, S&P 500 Inverse Daily, S&P 500 2x Inverse Daily, S&P 500 2x Leveraged Daily, MSCI USA oraz Russell 2000.

Wśród sześciu pozostałych podmiotów, które podpisały umowy umożliwiające wykorzystywanie indeksu S&P 500 i już wprowadziły (bądź rozważają taki krok) fundusze ETF oparte na nim, znajdują się:

  • HSBC (17 maja wprowadził fundusz HSBC S&P 500 ETF na giełdę w Londynie – jego koszty wynoszą 0,15%)

  • Commerzbank (17 maja wprowadził na Deutsche Boerse fundusz ComStage ETF S&P 500 – jego koszty wynoszą 0,18%)

  • Lyxor Asset Management (18 maja wprowadził fundusz Lyxor S&P 500 ETF na giełdę w Londynie – jego koszty wynoszą 0,20%, a 20 maja na giełdę we Frankfurcie – jego koszty wynoszą 0,30%)

  • Source (jeszcze nie uruchomił funduszu opartego o indeks S&P 500)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.