Skip to main content

Utrzymuje się spore zainteresowanie sektorowymi funduszami ETF w Europie

Mimo wahań koniunktury na europejskich giełdach, zainteresowanie funduszami ETF replikującymi subindeksy sektorowe paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe nadal jest wysokie. Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 18 lutego 2011 r. wartość wpłat do tych podmiotów przewyższyła wartość wypłat o 350,5 mln USD. Na tak znakomity rezultat „zapracowały” przede wszystkim trzy grupy ETF-ów: odwzorowujące subindeks surowców podstawowych (+146,5 mln USD), subindeks użyteczności publicznej (+123,1 mln USD) oraz subindeks bankowy (+121,8 mln USD). Największy odpływ (netto) kapitału dotknął natomiast fundusze ETF powiązane z subindeksami: telekomunikacyjnym (-30,1 mln USD), żywności i napojów (-22,8 mln USD) oraz dóbr i usług przemysłowych (-22,7 mln USD).

Od 1 do 18 lutego saldo wpłat i wypłat z omawianych funduszy wyniosło (+659,2 mln USD), a od początku 2011 roku już 1677,8 mln USD. W tym okresie najwięcej nowych środków finansowych przyciągnęły ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu sektora bankowego (+613,4 mln USD), branży ubezpieczeniowej (+247,1 mln USD) oraz sektora ropy i gazu (+221,4 mln USD). Najwięcej kapitału (netto) europejscy inwestorzy wycofali natomiast z funduszy ETF odzwierciedlających wyniki subindeksu sektora chemicznego (-89,8 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.