Skip to main content

Towarowe i dłużne fundusze Amundi na SIX Swiss Exchange

Amundi wprowadziło na giełdę w Zurychu 10 kolejnych funduszy ETF (pierwsze instrumenty tego podmiotu, o charakterze akcyjnym i dłużnym, pojawiły się na SIX Swiss Exchange dokładnie miesiąc temu – 13 kwietnia – więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj).

27 kwietnia w obrocie giełdowym znalazły się cztery fundusze posiadające ekspozycję na główne segmenty rynku towarowego: Amundi ETF Commodities S&P GSCI, Amundi ETF Commodities S&P GSCI Agriculture, Amundi ETF Commodities S&P GSCI Metals oraz Amundi ETF Commodities S&P GSCI Non Energy. Są to fundusze nie mające precedendu na rynku szwajcarskim, zgodne z dyrektywą UCITS III. Wykorzystują one replikację syntetyczną.

11 maja oferta Amundi wzbogaciła się natomiast o sześć funduszy papierów dłużnych: Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad, Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad 1-3, Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad 3-5, Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad 5-7, Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad 7-10 oraz Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad 10-15. Są to także instrumenty, które dotychczas nie były obecne na szwajcarskim rynku. Oferują one bowiem dzienną, odwrotną ekspozycję na rynek obligacji rządowych w strefie euro oraz umożliwiają czerpanie korzyści z potencjalnego wzrostu stóp procentowych w UGW. Fundusze te replikują indeksy z rodziny Short EuroMTS Eurozone Government Broad ilustrujące koniunkturę dla różnych segmentów tego rynku obejmujących papiery o terminach zapadalności od roku do 15 lat – w ten sposób dają ekspozycję całą krzywą rentowności rządowych papierów w strefie euro. Instrumenty te zostały wprowadzone po raz pierwszy na rynek francuski w połowie stycznia tego roku – od tego momentu pozyskały ok. 200 mln euro.

Ogółem na parkiecie w Zurychu notowanych jest obecnie 20 funduszy ETF Amundi.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.