Skip to main content

Solidny napływ kapitału do sektorowych ETF mimo spadków na europejskich parkietach

Trzeci tydzień stycznia przyniósł spadki wszystkich subindeksów sektorowych indeksu Dow Jones Stoxx 600. Największy spadek dotknął subindeksy sektora bankowego (-7,7%), branży samochodowej (-7,1%) oraz sektora surowców podstawowych (-6,9%). Najmniej straciły natomiast subindeksy branży żywności i napojów oraz opieki zdrowotnej (po -0,6%). Mimo tak niekorzystnych wyników inwestycyjnych w tygodniu od 18 do 22 stycznia saldo napływu kapitału do sektorowych ETF replikujących subindeksy DJ STOXX 600 oferowanych przez siedmiu dostawców było dodatnie i wyniosło 173,7 mln USD. To najlepszy rezultat od drugiej dekady października. Dzięki tak dobremu wynikowi również tegoroczne saldo było po raz pierwszy dodatnie i wyniosło 55,5 mln USD.

Dodatnie saldo napływu kapitału odnotowało 10 spośód 19 grup funduszy ETF naśladujących zachowanie subindeksów DJ STOXX 600, jednak na ostatecznym rezultacie zaważył tak naprawdę popyt na fundusze odwzorowujące subindeksy sektora firm użyteczności publicznej (140,4 mln USD), ropy i gazu (100,7 mln USD) i sektora budowlanego i materiałów budowlanych (43,5 mln USD). Jeśli chodzi o poszczególne fundusze, to najlepszym saldem mogły pochwalić się trzy fundusze Source: Dow Jones STOXX 600 Optimised Utilities Source ETF (144,4 mln USD), Dow Jones STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source ETF (96 mln USD) oraz Dow Jones STOXX 600 Optimised Construction & Materials Source ETF (43,5 mln USD).

Największy odpływ kapitału stał się udziałem funduszy powiązanych z subindeksem bankowym (-63,5 mln USD) i surowców podstawowych (-40,9 mln USD). Także i w tym przypadku najwięcej środków utraciły fundusze Source: Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (-90,9 mln USD) oraz Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF (-45,8 mln USD).

Od początku stycznia najlepszym ssldem napływu kapitału mogą pochwalić się fundusze replikujące subindeksy sektora spółek użyteczności publicznej (150,1 mln USD) oraz branży ropy i gazu (114,8 mln USD), natomiast najgorszym fundusze powiązane z branżą żywności i napojów (-90,4 mln USD) i sektorem bankowym (-80,2 mln USD). W tym okresie największą dynamikę przyrostu aktywów odnotowały fundusze ETF branży medialnej (17,6%), zaś najgorszy rezultat uzyskały ETF-y branży samochodowej (-34,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.