Skip to main content

Siedem funduszy EasyETF na parkiecie w Amsterdamie

W drugiej połowie stycznia 2011 r. na NYSE Euronext Amsterdam rozpoczęły się notowania siedmiu funduszy ETF wyemitowanych przez EasyETF.

17 stycznia na parkiet w Amsterdamie zostało wprowadzonych pięć funduszy ETF:

  • EasyETF Euro Stoxx 50 (D) – replikuje indeks Euro Stoxx 50 obejmujący 50 najwiekszych firm ze strefy euro (największy udział w indeksie w końcu 2010 r. miały spółki Total, Siemens, Telefonica i Banco Santander); jednostki kategorii funduszu wypłacają dywidendę

  • EasyETF FTSE EPRA Eurozone – replikuje indeks FTSE EPRA/NAREIT Eurozone dający ekspozycję na rynek nieruchomości w krajach strefy euro (głównie we Francji i Holandii)

  • EasyETF FTSE EPRA Europe – replikuje indeks FTSE EPRA/NAREIT Europe dający ekspozycję na rynek nieruchomości w Europie (głównie w Wielkiej Brytanii i we Francji)

  • EasyETF S&P GSNE TM – replikuje indeks Goldman Sachs US Non Energy Commodity, który obrazuje sytuację na rynku towarów i surowców w Stanach Zjednoczonych za wyjątkiem surowców energetycznych (najwiesze udziały w indeksie mają towary rolne i metale przemysłowe)

  • EasyETF S&P GSCI Ultra Light Energy – replikuje indeks S&P GSCI Ultra Light Energy OCI TR, w skład którego wchodzą różnorodne towary i surowce

31 stycznia do obrotu na parkiecie w Amsterdamie weszły dwa kolejne ETF-y:

  • EasyETF S&P GS Agriculture & Livestock – replikuje subindeks S&P GSCI Agriculture & Livestock OCI ER, który ilustruje koniunkturę w segmencie towarów rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (w jego skład wchodzą przede wszystkim pszenica, kukurydza, cukier i żywiec)

  • EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Global – replikuje indeks iBoxx Euro Liquid Sovereigns Global, który obejmuje najpłynniejsze obligacje rządowe państw ze strefy euro (głównie francuskie, włoskie i niemieckie)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.