Skip to main content

Sektorowe ETF-y replikujące subindeksy STOXX 600 na minusie

Według danych opublikowanych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 25 czerwca wszystkie fundusze ETF siedmiu providerów replikujące subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 odnotowały ujemne stopy zwrotu. Najmniejsze straty zanotowały ETF-y odwzorowujące zachowanie subindeksu opieki zdrowotnej (od 0,8% do 0,9%), telekomunikacyjnego (od 0,8% do 1,3%) oraz handlu detalicznego (od 0,8% do 1,3%), natomiast największe podmioty naśladujące subindeks budowlany i materiałów budowlanych (od 5,2% do 5,7%) oraz subindeks ropy i gazu (od 5,5% do 5,9%). Trudna sytuacja panująca na europejskich parkietach sprawił, iż saldo napływu i odpływu kapitału do tych podmiotów w analizowanym okresie było ujemne i wyniosło (-129,6 mln USD). Najwięcej środków finansowych wypłacono (netto) z funduszy powiązanych z subindeksem bankowym (-42,9 mln USD), opieki zdrowotnej (-41,8 mln USD) oraz dóbr usług przemysłowych (-41,8 mln USD). Z kolei najwyższe dodatnie saldo odnotowały ETF-y replikujące subindeks żywności i napojów (+26,3 mln USD) oraz artykułów osobistych i gospodarstwa domowego (+21,6 mln USD).

Od początku czerwca do 25 czerwca przewaga wypłat nad wpłatami do sektorowych funduszy ETF wyniosła 102,1 mln USD. Na największym minusie znalazły się podmioty naśladujące subindeks opieki zdrowotnej (-92,4 mln USD), zaś największą popularnością cieszyły się ETF-y sektora bankowego (+74,6 mln USD) i żywności i napojów (+52,3 mln USD).

Dane BlackRock za okres od początku 2010 roku wskazują, iż saldo wpłat i wypłat do funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 wyniosło (-642,9 mln USD). Jedynie w przypadku funduszy odwzorowujących pięć subindeksów saldo to okazało się dodatnie (najwyższe było w podmiotach powiązanych z subindeksem branży medialnej – 285,8 mln USD), zaś w pozostałych 14 było ujemne (w tym aż -228,7 mln USD w ETF-ach powiązanych z subindeksem surowców podstawowych, -177,6 mln USD w ETF-ach powiązanych z subindeksem sektora telekomunikacyjnego oraz -160,4 mln USD w ETF-ach powiązanych z subindeksem branży bankowej). Wartość aktywów zarządzanych przez sektorowe ETF-y wyniosła 25 czerwca 7460,9 mln USD, co oznacza spadek od początku roku aż o 22,2%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.