Skip to main content

Porozumienie Euronextu i SZSE w sprawie ETF-ów i indeksów

19 maja sojusz giełdowy Euronext (obejmuje parkiety w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie) i giełda Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ogłosiły podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) mającego na celu zwiększenie tempa rozwoju instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product) w Chińskiej Republice Ludowej oraz na rynkach wchodzących w skład Euronextu. Porozumienie to stanowi punkt wyjścia do współpracy w zakresie wspólnego rozwoju, badań, marketingu i specjalistycznych technologii obrotu, a także stworzenia wspólnej marki dla indeksów i instrumentów typu ETP.

Obie giełdy zgodziły się ściśle współpracować w celu dalszego rozwoju handlu instrumentami typu ETP. W celu ułatwienia chińskim rezydentom efektywnych i wygodnych inwestycji na rynku europejskim oraz europejskim inwestorom na rynku chińskim, Euronext i SZSE będą współpracować dążąc do określenia sposobów promowania cross-listingu ETP (tj. notowania danego instrumentu równocześnie na obu rynkach) w sytuacji, kiedy takie notowania są dozwolone przez obowiązujące ustawy lub inne regulacje. Giełdy będą także współpracować w zakresie spraw związanych z indeksami, prac naukowych lub – w stosownych przypadkach – tworzenia indeksów opartych na globalnych lub lokalnych rynkach. Euronext i SZSE będą także wspierać licencjonowanie danych rynkowych każdej ze stron na rynkach trzecich.

Obie giełdy zbadają ponadto możliwość dalszej przyszłej współpracy przy innych, istotnych tematach takich jak rozwój możliwości pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspólne notowanie papierów wartościowych (dual listing), rynek instrumentów o stałym dochodzie, czy też produkty off-shore denominowane w renminbi.

Według danych Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges) w końcu kwietnia 2015 r. na giełdach wchodzących w skład sojuszu Euronext notowanych było 676 funduszy ETF, natomiast na parkiecie w Shenzhen notowanych było 41 funduszy ETF. Łączna tegoroczna wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi (w okresie styczeń-kwiecień) wyniosła odpowiednio 56,3 mld USD i 58,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.