Skip to main content

Ponowny start segmentu instrumentów pochodnych opartych na funduszach ETF na Eurex

17 maja giełda terminowa Eurex – jedna z największych giełd derywatów na świecie – wprowadziła do notowań trzy nowe opcje oparte na trzech funduszach ETF Deutsche Banku: db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN, db x-trackers MSCI World TRN oraz db x-trackers MSCI Europe TRN (fundusze te są notowane w segmencie XTF na Deutsche Boerse). W ten sposób Eurex ponownie uruchomił segment instrumentów pochodnych, dla których instrumentami bazowymi są tytuły uczestnictwa funduszy ETF (po raz pierwszy instrumenty takie były notowane na Eurex w 2002 roku).

Giełda ta zamierza wspierać rynku funduszy ETF poprzez oferowanie instrumentów o charakterze zabezpieczającym dopasowanych do potrzeb klientów (inwestorów) oraz emitentów funduszy ETF. Inwestorzy lokujący kapitał w fundusze ETF mogą w ten sposób redukować koszty tradingu i hedgingu wobec indeksów benchmarkowych (MSCI), dzięki temu iż wprowadzone opcje są instrumentami łatwymi w obrocie i zarządzaniu ryzykiem.

Opcje na fundusze db x-trackers są handlowane w euro, są opcjami typu europejskiego oraz mają terminy zapadalności do 24 miesięcy. Wielkość pojedynczego kontraktu to 100 jednostek. Market makerem tych instrumentów jest Deutsche Bank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.