Skip to main content

Ponad 500 ETF-ów w segmencie XTF na Deutsche Boerse

20 października na platformę Xetra Deutsche Boerse wprowadzonych zostało 10 nowych ETF-ów iShares (Barclays Global Investment).

W tym gronie znalazło się siedem akcyjnych ETF-ów umożliwiających partycypację w wynikach spółek europejskich, amerykańskich, japońskich, pochodzących z krajów regionu Pacyfiku, z krajów należących do rynków wschodzących oraz spółek światowych:

  • iShares MSCI Emerging Markets (Acc) (naśladuje zachowanie ponad 700 dużych i średnich firm pochodzących z ponad 20 krajów należących do rynków wschodzących)

  • iShares MSCI Emerging Markets SmallCap (naśladuje zachowanie spółek z rynków wschodzących o kapitalizacji rynkowej od 200 mld USD do 1,5 mld USD)

  • iShares MSCI Europe (Acc) (naśladuje zachowanie około 400 dużych i średnich firm europejskich)

  • iShares MSCI Japan (Acc) (naśladuje zachowanie ponad 300 dużych i średnich spółek japońskich)

  • iShares MSCI Pacific ex-Japan (naśladuje zachowanie spółek pochodzących z Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu i Singapuru)

  • iShares MSCI World (Acc) (naśladuje zachowanie około 1700 przedsiębiorstw z ponad 20 uprzemysłowionych krajów posiadających łącznie około 90-procentowy udział w kapitalizacji światowej)

  • iShares S&P 500 (Acc) (naśladuje zachowanie 500 amerykańskich blue-chipów)

W odróżnieniu od obecnych już wcześniej na giełdzie we Frankfurcie ETF-ów opartych na ww. indeksach, pięć obecnie wprowadzonych produktów (oznaczonych (Acc)) ma charakter akumulacyjny, tzn. reinwestują one osiągane dochody w portfel indeksu. Pozostałe dwa akcyjne ETF-y (iShares MSCI Emerging Markets SmallCap oraz iShares MSCI Pacific ex-Japan) mają charakter dystrybutywny, czyli cały wypracowany zysk wypłacają inwestorom w odstępach półrocznych lub kwartalnych. Stawki opłaty za zarządzanie (management fee) wahają się od 0,35% w przypadku iShares MSCI Europe (Acc) do 0,75% w przypadku iShares MSCI Emerging Markets (Acc).

Pozostałe trzy ETF-y to produkty powiązane z rynkiem instrumentów skarbowych:

  • iShares Barclays Euro Treasury Bond (naśladuje zachowanie obligacji skarbowych z okresem zapadalności minimum jednego roku i minimalną wartością emisji 300 mln euro)

  • iShares Barclays Euro Government Bond 5-7 (naśladuje zachowanie najpłynniejszych obligacji skarbowych denominowanych w euro z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii z minimalnym okresem zapadalności od 5 do 7 lat)

  • iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 (naśladuje zachowanie najpłynniejszych obligacji skarbowych denominowanych w euro z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii z minimalnym okresem zapadalności od 10 do 15 lat)

Stawka opłaty za zarządzanie w przypadku wszystkich trzech ww. ETF-ów wynosi 0,20%.

Dzięki wprowadzeniu na giełdę we Frankfurcie 10 nowych ETF-ów, liczba tego rodzaju instrumentów notowanych w tamtejszym segmencie XTF (uruchomionym – jako pierwszy w Europie – w kwietniu 2000 r.) przekroczyła 500 i wynosi obecnie 507. W trzecim kwartale br. udział Deutsche Boerse w całkowitej wartości obrotów ETF-ami w Europie osiągnął poziom 44 procent. Największą popularnością cieszy się ETF iShares DAX, w przypadku którego średnia miesięczna wartość obrotów w 2009 roku wyniosła 1,3 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.