Skip to main content

Pierwszy fundusz ETF PIMCO Source na giełdzie w Londynie

Miesiąc po wprowadzeniu pierwszych dwóch funduszy ETF na Deutsche Boerse (o czym można przeczytać tutaj), 28 lutego 2011 r. spółki PIMCO i Source Markets wprowadziły swój pierwszy wspólny exchange-traded fund na London Stock Exchange.

PIMCO US Dollar Enhanced Short Maturity Source ETF wyemitowany przez PIMCO Fixed Income Source ETFs plc to aktywnie zarządzany fundusz, którego celem jest wykorzystywanie nadarzających się okazji na rynkach krótkoterminowych papierów dłużnych. Jednocześnie dąży on do ochrony powierzonego przez inwestorów kapitału i zapewnia wysoką płynność. Benchmarkiem funduszu jest indeks trzymiesięcznych amerykańskich bonów skarbowych obliczany przez Citigroup (Citigroup 3-month Treasury Bill Index). W portfelu funduszu dominują papiery korporacyjne (prawie 80 proc. w dniu 21 marca 2011 r.) oraz ABS-y (asset-backed securities) (14,5%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii i jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Walutą funduszu i walutą obrotu na LSE jest dolar amerykański. Stosuje on replikację fizyczną.

Obecnie oferta Source obejmuje 86 akcyjnych, dłużnych i towarowych produktów inwestycyjnych (funduszy ETF i instrumentów typu ETC). Zgromadzono w nich ponad 6,5 mld USD, zaś wartość obrotu nimi od początku funkcjonowania Source (tj. od kwietnia 2009 r.) wyniosła ponad 160 mld USD.

PIMCO uruchomiło swoje pierwsze fundusze ETF na rynku amerykańskim w czerwcu 2009 r. Do tej chwili wprowadziło na amerykańskie parkiety 13 aktywnie i pasywnie zarządzanych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.