Skip to main content

Pierwszy ETF z ekspozycją na Polskę na Deutsche Boerse

31 maja 2011 r. na Deutsche Boerse zadebiutował iShares MSCI Poland. To pierwszy fundusz ETF na frankfurckim parkiecie dający inwestorom ekspozycję na polski rynek akcji. Naśladuje on (poprzez replikację fizyczną) wyniki indeksu MSCI Poland, który jest indeksem ważonym kapitalizacją z uwzględnieniem free-float`u. Obejmuje on obecnie 22 polskie spółki publiczne o dużej kapitalizacji. Kryteria doboru spółek do portfela tego indeksu są zgodne z kryteriami dotyczącymi wielkości spółki, jej płynności oraz free floatu stosowanymi przez MSCI dla indeksów krajowych. W dniu 1 czerwca 2011 r. największymi pozycjami w portfelu tego indeksu były: PKO BP (14,33%), KGHM (13,88%), Bank Pekao (10,29%), PZU (9,61%), PKN Orlen (8,92%), PGE (8,37%) i TP SA (6,91%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki finansowe (43,8%), surowcowe (15,5%), energetyczne (14,5%), użyteczności publicznej (13,1%) oraz świadczące usługi telekomunikacyjne (6,9%). Aktywa funduszu na początku czerwca wynosiły 8,3 mln USD. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,74%. Fundusz nie wypłaca dywidendy. Wycena tytułu uczestnictwa tego podmiotu na Deutsche Boerse odbywa się w euro.

Giełda we Frankfurcie to drugi europejski parkiet, na który wprowadzony został iShares MSCI Poland – 24 stycznia fundusz ten pojawił się na London Stock Exchange (więcej informacji na ten temat – tutaj). Od tego momentu tytuł uczestnictwa tego funduszu odnotował wzrost o 9,39% (w USD). BlackRock ma prawo do dystrybucji tego funduszu (zarejestrowanego w Irlandii) także w Austrii, Luksemburgu i Holandii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.