Skip to main content

Pierwsze dwa exchange-traded notes (ETNs) na giełdzie we Frankfurcie

10 listopada na Deutsche Boerse zadebiutowały dwa pierwsze instrumenty finansowe typu exchange-traded notes (ETNs). Są to dłużne papiery wartościowe oparte o zachowanie określonych indeksów (innych niż towarowe). Instrumenty te są efektywnymi pod względem kosztowym produktami inwestycyjnymi, które jednocześnie pozwalają inwestorom jeszcze lepiej zdywersyfikować ich portfele inwestycyjne.

Dwa pierwsze ETNs zostały wyemitowane przez Barclays Capital i występują pod marką iPath. Pierwszy z nich – iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ETN – naśladuje zachowanie indeksu zmienności S&P 500 VIX Short Term Futures Index TR. Drugi – iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index ETN – odwzorowuje wyniki indeksu zmienności S&P 500 VIX Mid Term Futures Index TR. Oba instrumenty są typu akumulacyjnego, pobierają opłatę za zarządzanie w wysokości 0,89%. Pozwalają one inwestorom partycypować w rozwoju implikowanej zmienności (implied volatility) indeksu S&P 500 obejmującego 500 największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych (indeks ważony kapitalizacją rynkową). iPaths notowane w systemie Xetra we Frankfurcie są pierwszymi tego instrumentami w Europie.

Wprowadzenie na Deutsche Boerse nowych instrumentów indeksowych pozwoliło połączyć produkty charakteryzujące się ekspozycją na rynek towarowy typu exchange-traded commodities (ETCs) obecne na tamtejszym parkiecie od 2006 roku z ETNs, dzięki czemu możliwe było stworzenie nowej klasy aktywów – exchange-traded products (ETPs). Obecnie na parkiecie we Frankfurcie notowane są 543 fundusze ETF, 141 exchange-traded commodities oraz dwa exchange-traded notes.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.