Skip to main content

Pięć nowych funduszy ETF Amundi na parkietach w Paryżu i Frankfurcie

Amundi Investment Solutions wprowadziło na europejskie parkiety swoje kolejne fundusze ETF.

W maju na NYSE Euronext Paris pojawiły się cztery ETF-y. Dwa z nich oferują ekspozycję na rynki akcji w państwach wschodzących (w Azji i w Ameryce Łacińskiej), zaś dwa kolejne pozwalają partycypować w rynku obligacji korporacyjnych denominowanych w euro spółek finansowych oraz firm spoza sektora finansowego posiadających rating inwestycyjny:

  • AMUNDI ETF MSCI EM ASIA – replikuje indeks MSCI EMERGING MARKETS ASIA, wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45%

  • AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA – replikuje indeks MSCI EMERGING MARKETS LATAM, wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45%

  • Amundi ETF Euro Corporate Financials iBoxx – replikuje indeks Markit iBoxx EUR Liquid Financials (typu total return), nie wypłaca dywidendy, wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,16%

  • Amundi ETF Euro Corporate ex Financials iBoxx – replikuje indeks Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials (typu total return), nie wypłaca dywidendy, wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,16%

Walutą bazową i walutą obrotu wszystkich ww. instrumentów finansowych jest euro. Fundusze te stosują replikację syntetyczną.

Dwa ostatnie ETF-y zadebiutowały 28 czerwca także na Deutsche Boerse.

Tego samego dnia na giełdzie we Frankfurcie miało miejsce również pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Amundi ETF Green Tech Living Planet. Jego celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu Living Planet Green Tech Europe, w portfelu którego mogą znaleźć się tylko te europejskie spółki których akcje są handlowane w euro, które generują przynajmniej 20% swojego obrotu z działalności związanej z technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego oraz spełniającymi kryteria zrównoważonego rozwoju. Waga poszczególnych spółek w indeksie jest określona przy zastosowaniu „zielonego współczynnika”, przy czym jedna firma nie może mieć więcej niż 15% udziału w indeksie. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.