Skip to main content

Pięć nowych ETF-ów Source na London Stock Exchange

Source Markets wprowadził w sierpniu i we wrześniu na giełdę w Londynie pięć akcyjnych funduszy ETF.

15 sierpnia 2011 r. na London Stock Exchange zadebiutowały tytuły uczestnictwa EURO STOXX Optimised Banks Source ETF oraz MSCI USA Source ETF. Pierwszy z ww. funduszy dąży do odwzorowywania za pomocą swapów (przy jednoczesnym wykorzystaniu metody optymalizacji, która ogranicza udział w portfelu akcji niepłynnych spółek) wyników indeksu EURO STOXX Optimised Banks EUR Index (typu net return). Indeks ten obejmuje 21 największych banków ze strefy euro – w dniu 11 października największy udział w tym indeksie posiadały: Banco Santander (19,58%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (15,01%), Deutsche bank (12,51%) i BNP Paribas (11,81%). W ujęciu geograficznym przeważają banki hiszpańskie (37,9%), francuskie (23,7%), włoskie (20,9%) i niemieckie (15,9%). Fundusz nie wypłaca dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku wynosi 0,30%.

MSCI USA Source ETF stara się jak najbardziej precyzyjnie odzwierciedlić stopę zwrotu indeksu MSCI USA (typu total return (net)). Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem czynnika free float, obliczany w dolarach amerykańskich, ilustrujący koniunkturę na amerykańskim rynku akcji. Obejmuje on ok. 600 spółek należących do 10 sektorów gospodarki. Największą wagę w portfelu w końcu lipca posiadały spółki: Exxon Mobil (3,21%), Apple (2,92%), IBM (1,80%), Chevron (1,70%) i Microsoft (1,68%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki z branży technologii informacyjnych (18,7%), finansowej (14,4%), energetycznej (13,1%) i opieki zdrowotnej (11,5%). Fundusz nie wypłaca dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku wynosi 0,30%.

16 września 2011 r. do obrotu na giełdzie w Londynie weszły trzy fundusze ETF: MSCI Japan Source ETF, MSCI World Source ETF i Russell 2000 Source ETF. Pierwszy z nich replikuje wyniki indeksu MSCI Japan (typu total return (net)). Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem czynnika free float, obliczany w dolarach amerykańskich, ilustrujący koniunkturę na rynku akcji w Japonii. Obejmuje on akcje spółek notowanych na siedmiu japońskich giełdach: w Tokio, Osace, Fukuoce, Nagoi, Sapporo, na JASDAQ i na NASDAQ JP. W jego skład wchodzi ok. 350 przedsiębiorstw z 10 branż. Największy udział w jego portfelu w końcu lipca posiadały spółki: Toyota (4,73%), Honda (2,73%), Mitsubishi UFJ Financial Group (2,71%) i Canon (2,31%). W ujęciu sektorowym dominowały spółki przemysłowe (21,2%), sektora konsumpcyjnego (discretionary) (19,5%), finansowego (17,2%) i technologii informacyjnych (12,9%). Fundusz nie wypłaca dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku wynosi 0,40%.

MSCI World Source ETF naśladuje zachowanie indeksu MSCI World (typu total return (net)). Jest to indeks ważony kapitalizacją (skorygowany o współczynnik free float) obejmujący akcje ponad 1600 spółek z 23 państw rozwiniętych: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Honkongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. W końcu sierpnia zdecydowanie największy udział w portfelu indeksu posiadały firmy amerykańskie (49,5%), stosunkowo duże udziały miały również spółki japońskie (9,5%), brytyjskie (8,5%) i kanadyjskie (5,5%). Największe spółki z indeksie to: Apple (1,6%), Exxon Mobil (1,6%), IBM (0,9%), Microsoft (0,9%) i Nestle (0,9%). Fundusz nie wypłaca dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku wynosi 0,45%.

Russell 2000 Source ETF odwzorowuje Russell 2000 TR Index. Indeks ten obrazuje koniunkturę giełdową w segmencie spółek amerykańskich o niewielkiej kapitalizacji (small-caps). Russell 2000 Index jest częścią składową indeksu Russell 3000, przy czym obejmuje on ok. 2 tys. firm z tego indeksu o najmniejszej kapitalizacji (stanowią one ok. 10% kapitalizacji Russell 3000 Index). W dniu 11 października w indeksie tym dominowały firmy finansowe (21,5%), przemysłowe (17,7%), technologiczne (13,6%) i świadczące usługi konsumpcyjne (12,4%). Fundusz nie wypłaca dywidendy. Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku wynosi 0,45%.

Ww. fundusze notowane są także na Deutsche Boerse.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.