Skip to main content

Pięć funduszy ETF HSBC z ekspozycją na rynki emerging markets na giełdzie w Zurychu

8 listopada 2011 r. na SIX Swiss Exchange zadebiutowało pięć exchange-traded funds HSBC oferujących inwestorom dostęp do rynków akcji w Rosji i czterech krajach azjatyckich (Tajwan, Malezja, Korea i Indonezja).

HSBC MSCI Russia Capped ETF odwzorowuje (poprzez pełną replikację fizyczną) wyniki indeksu MSCI Russia 30% Capped obejmującego największe publiczne spółki rosyjskie (przy czym udział największego składnika w portfelu indeksu jest ograniczony do 30%, a pozostałych maksymalnie do 20%).

Fundusze HSBC MSCI Taiwan ETF, HSBC MSCI Malaysia ETF, HSBC MSCI Korea ETF oraz HSBC MSCI Indonesia ETF replikują (na takiej samej zasadzie) ważone kapitalizacją indeksy MSCI Taiwan, MSCI Malaysia, MSCI Korea i MSCI Indonesia skupiające największe spółki tajwańskie, malezyjskie, południowokoreańskie i indonezyjskie.

Opłata za zarządzanie (management fee) we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,60% w skali roku. Walutą funduszy i walutą obrotu jest dolar amerykański. Funkcję animatora pełni HSBC Bank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.