Skip to main content

Nowy fundusz ETF inwestujący w największe niemieckie spółki w ofercie Deka Investment

22 lipca 2013 r. na giełdzie we Frankfurcie (w systemie Xetra) rozpoczął się obrót tytułami uczestnictwa funduszu Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF. Portfelem inwestycyjnym funduszu zarządza spółka Deka Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (w połowie lipca br. przejęła ona firmę ETFlab Investment, która zarządzała funduszami ETF pod marką ETFlab – w rezultacie wszystkie ETF-y działające wcześniej pod ta nazwą obecnie funkcjonują jako Deka ETFs). Jest ona częścią niemieckiej grupy finansowej DekaBank. Fundusz jest także notowany na giełdzie w Stuttgarcie.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF dąży do jak najwierniejszego odwzorowania (przy pomocy pełnej replikacji fizycznej) stóp zwrotu indeksu DAX ex Financial 30 (licencji na jego wykorzystanie udzieliła Deka Investment Deutsche Boerse). Produkt ten jest adresowany głównie do inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą uzyskać ekspozycję na największe niemieckie spółki publiczne, z wyłączeniem firm z sektora finansowego. Portfel indeksu obejmuje 30 największych (pod względem kapitalizacji) oraz najpłynniejszych (pod względem wartości obrotu akcjami) przedsiębiorstw należących do segmentu Prime Standard giełdy we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurt Stock Exchange), za wyjątkiem spółek wchodzących w skład supersektora FIRE (według klasyfikacji prowadzonej przez Deutsche Boerse należą do niego banki, firmy świadczące usługi finansowe oraz spółki ubezpieczeniowe). Indeks DAX ex Financial 30 grupuje obecnie 25 firm z indeksu DAX (to główny indeks frankfurckiej giełdy obejmujący 30 największych niemieckich firm, kapitalizacja jego portfela stanowi ok. 80% kapitalizacji rynku akcji w Niemczech) oraz 5 przedsiębiorstw z indeksu MDAX (to indeks skupiający spółki o średniej wielkości notowane na parkiecie we Frankfurcie). Skład indeksu podlega zmianom co kwartał. Maksymalny udział pojedynczej spółki w portfelu wynosi 10 procent. Największą wagę w portfelu funduszu w dniu 11 listopada posiadały spółki: Bayer (10,16%), Siemens (10,08%), BASF (10,03%), Daimler (9,47%) i SAP (8,83%). W ujęciu branżowym dominowały firmy należące do sektora chemicznego (25,77%), spółki z branży samochodowej (20,46%) i przedsiębiorstwa produkujące towary przemysłowe (14,51%).

Walutą funduszu i walutą obrotu jego tytułami uczestnictwa jest euro. Fundusz wypłaca inwestorom dochody z tytułu posiadania akcji spółek. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.