Skip to main content

Nowy ETF z ekspozycją na akcje firm wydobywających surowce niezbędne w przełomowych megatrendach

9 września 2022 r. na parkietach w Londynie (London Stock Exchange), Frankfurcie (Deutsche Boerse Xetra) i Mediolanie (Borsa Italiana), a 12 września na giełdzie w Zurychu (SIX Swiss Exchange) zadebiutował nowy tematyczny ETF spółki Global X – Global X Disruptive Materials UCITS ETF. W USA od stycznia tego roku działa bliźniaczy fundusz ETF – Global X Disruptive Materials ETF – notowany na NASDAQ.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF inwestuje w akcje firm produkujących metale i inne surowce, które są niezbędne do rozwoju przełomowych technologii (disruptive technologies), takich jak baterie litowe, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe, robotyka i drukarki 3D. Technologie te zmieniają sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem i sobą nawzajem, pomagając spowolnić zmiany klimatyczne, poprawić produktywność lub połączyć miliony ludzi na całym świecie. Jednocześnie te innowacyjne technologie mogą prowadzić do potencjalnie bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów transportu, energii i produkcji.

Segmenty rynku, w których działają firmy będące „na celowniku” funduszu, uznawane są za bardzo perspektywiczne. Przykładowo, według ubiegłorocznej prognozy Fortune Business Insights, wartość światowego rynku pierwiastków ziem rzadkich (rare earth elements, REE) w latach 2020-2028 może zwiększyć się ponad dwukrotnie – z 2,2 mld USD do 5,5 mld USD.

Celem funduszu jest jak najbardziej precyzyjne odwzorowywanie (za pomocą pełnej replikacji fizycznej) wyników indeksu Solactive Disruptive Materials V2 Index opracowanego przez firmę Solactive. W jego skład wchodzą spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, produkcją i/lub wzbogacaniem metali ziem rzadkich, cynku, palladu i platyny, niklu, manganu, litu, grafenu i grafitu, miedzi, kobaltu i włókna węglowego. Uczestnicy tego indeksu są wybierani spośród firm z rynków rozwiniętych oraz wschodzących, których kapitalizacja rynkowa przekracza 100 mln USD, a średni dzienny obrót ich akcjami wynosi ponad 1 mln USD. Selekcja spółek do indeksu odbywa się za pośrednictwem zastrzeżonego przez Solactive algorytmu przetwarzania języka naturalnego ARTIS, który identyfikuje firmy powiązane z określonym tematem poprzez sprawdzanie publicznie dostępnych informacji, takich jak wiadomości finansowe, profile biznesowe i publikacje firm, pod kątem odpowiednich słów kluczowych. Do indeksu wybieranych jest pięć największych spółek z każdej z dziesięciu kategorii materiałów przełomowych (disruptive materials), przy czym pierwszeństwo mają firmy typu pure-play (tj. te, które czerpią ponad połowę swoich przychodów z kwalifikujących się operacji) przed firmami pre-revenues (tj. tymi, od których oczekuje się, że czerpią ponad połowę swoich dochodów z kwalifikujących się operacji). Jeśli z danej kategorii firm zostanie zidentyfikowanych mniej niż pięć firm, indeks może obejmować także firmy zdywersyfikowane (tj. te, które czerpią od 25% do 50% swoich przychodów z kwalifikujących się operacji). Uczestnicy indeksu są ważeni kapitalizacją rynkową skorygowaną o free float, z zastrzeżeniem 4% limitu dla jednej spółki i skumulowanego limitu 10% dla wszystkich firm typu pre-revenues i zdywersyfikowanych.

Największy udział w aktywach funduszu w momencie jego uruchomienia miały następujące spółki: Abermarle, Zhejiang Huayou Cobalt, IGO, Allkem i Livent. Pod względem geograficznym dominują firmy kanadyjskie, amerykańskie, australijskie i południowoafrykańskie. Ogółem w portfelu funduszu jest obecnych około 50 spółek.

Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio – TER) wynosi 0,50% w skali roku.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF jest 26. ETF-em Global X dostępnym w Europie. Jak dotychczas największym zainteresowaniem inwestorów na Starym Kontynencie cieszy się uruchomiony w listopadzie 2021 roku Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF, którego aktywa wynoszą blisko 100 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.