Skip to main content

Nowy akcyjny ETF Credit Suisse na Deutsche Boerse

Od 18 sierpnia na giełdzie we Frankfurcie notowane są tytuły uczestnictwa kolejnego funduszu Credit Suisse posiadającego ekspozycję na rynki akcji państw wchodzących w skład Unii Gospodarczo-Walutowej. Tym razem w ofercie Credit Suisse znalazł się CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap – fundusz naśladujący zachowanie indeksu MSCI EMU Mid Cap, w portfelu którego znajduje się około 150 spółek o średniej kapitalizacji z takich krajów jak: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania.

Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, jest notowany także na SIX Swiss Exchange. Całkowite koszty (total expense ratio) wynoszą 0,54%.

W chwili obecnej na Deutsche Boerse notowanych jest 680 funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.