Skip to main content

Nowe towarowe fundusze ETF UBS na parkiecie w Zurychu

10 września na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch exchange-traded funds wyemitowanych przez UBS. Nowe instrumenty finansowe mają ekspozycję na rynek towarowy.

UBS-Index Solutions Platinum ETF replikuje (przy użyciu fizycznej replikacji) cenę platyny na rynku w Londynie – benchmark funduszu stanowi London Platinum & Palladium Market Platinum PM Fixing. Roczna opłata za zarządzanie w funduszu wynosi 0,50% (w przypadku jednostek kategorii A) oraz 0,35% (w przypadku jednostek kategorii I). Zdaniem analityków UBS inwestycja w platynę może być sposobem na zabezpieczenie wobec zmian kursu dolara amerykańskiego, gdyż w ostatnich latach można było zaobserwować negatywną korelację pomiędzy ceną tego metalu a notowaniami USD. Ponadto w ciągu najbliższych lat popyt na platynę powinien systematycznie zwiększać się z uwagi na rosnące zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego (ok. 50% popytu) i branży jubilerskiej (ok. 25% popytu), podczas gdy podaż będzie względnie ograniczona (90% podaży pochodzi z RPA i Rosji) – to w rezultacie powinno doprowadzić do wzrostu cen platyny. Wreszcie platyna w formie fizycznej ma realną wartość, dlatego też powinna stanowić znakomite zabezpieczenie przed inflacją.

UBS-Index Solutions CMCI Oil ETF (CHF) naśladuje zachowanie indeksu CMCI WTI Crude Oil hedged CHF Total Return. Instrument ten pozwala zatem partycypować we wzrostach cen ropy naftowej typu WTI z jednoczesnym zabezpieczeniem wobec zmian kursu franka szwajcarskiego. Roczna opłata za zarządzanie w funduszu wynosi 0,45% (w przypadku jednostek kategorii A) oraz 0,26% (w przypadku jednostek kategorii I).

Funkcję market makera dla obu funduszy pełni UBS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.