Skip to main content

Nowe fundusze UBS na Deutsche Boerse

3 grudnia w segmencie XTF na Deutsche Boerse odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech funduszy ETF wyemitowanych przez UBS ETF SICAV.

UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Index SF naśladuje zachowanie indeksu HFRX Global Hedge Fund. Skład tego indeksu odzwierciedla to, co dzieje się na całym rynku funduszy hedgingowych, włączając w to strategie convertible arbitrage (wykorzystującą różnice w wycenie obligacji zamiennych na akcje i akcji), distressed securities (polegającą na inwestowaniu w spółki znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub operacyjnej) i equity hedge (polegającą na równoczesnym kupowaniu akcji spółek niedowartościowanych i sprzedawaniu akcji spółek przewartościowanych). Wagi poszczególnych strategii w portfelu indeksu mają za zadanie odzwierciedlać strukturę aktywów na rynku funduszy hedgingowych. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,65%.

UBS-ETF MSCI Emerging Markets A i UBS-ETF MSCI Emerging Markets I to fundusze ETF replikujące indeks MSCI Emerging Markets (drugi z ww. funduszy jest adresowany głównie do inwestorów instytucjonalnych). Indeks ten obejmuje spółki z Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei, Malezji, Maroka, Meksyku, Peru, Filipin, Polski, Rosji, RPA, Tajwanu, Tajlandii i Turcji. Indeks MSCI Emerging Markets śledzi notowania tych spółek z ww. krajów, które odpowiadają za ok. 85 proc. kapitalizacji. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,40%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.