Skip to main content

Nowe fundusze Deutsche Banku i HSBC na London Stock Exchange

17 maja London Stock Exchange (LSE) rozpoczęły się notowania nowych funduszy ETF Deutsche Banku i HSBC.

Deutsche Bank wprowadził na londyński parkiet cztery nowe produkty: db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate ETF, db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Real Estate ETF (oba fundusze denominowane są w euro i obciążone są całkowitymi kosztami w wysokości odpowiednio 0,40% I 0,30%), db x-trackers MSCI Mexico Total Return Index ETF (fundusz denominowany jest w USD, jego roczne koszty wynoszą 0,65%) oraz db x-trackers S&P 500 ETF. Fundusze te zostały tego samego dania wprowadzone także na Deutsche Boerse (więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj i tutaj).

Bank HSBC wprowadził na LSE fundusz ETF oparty na indeksie S&P 500 – HSBC S&P 500 ETF. Jest to subfundusz funduszu parasolowego HSBC ETFs plc, zarejestrowanego w Irlandii oraz zgodnego z dyrektywą UCITS III. Wypłacać on będzie dywidendę co pół roku. Wycena tytułów uczestnictwa funduszu odbywa się w USD. Całkowite koszty funduszu (total expense ratio) wynoszą 0,15%. Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest HSBC Global Asset Management (UK) Limited, natomiast administratorem HSBC Securities Services (Ireland) Limited.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.