Skip to main content

Kolejny fundusz obligacji korporacyjnych na Deutsche Boerse

3 marca na parkiecie we Frankfurcie zadebiutował db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Total Return Index wyemitowany przez Deutsche Bank.

Fundusz ten replikuje zachowanie iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Index, który obejmuje do 100 obligacji przedsiębiorstw denominowanych w euro. Fundusz nie dystrybuuje dochodów między inwestorów. Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,10%.

Według danych Deutsche Banku rynek funduszy obligacji korporacyjnych jest jednym z największych segmentów europejskiego rynku dłużnych funduszy ETF – w instrumentach tego typu ulokowano dotychczas ponad 4,5 mld euro. Wiele funduszy – z uwagi na niską płynność rynku obligacji korporacyjnych w ostatnim okresie – doświadczyło wzrostu wskaźnika tracking error (w stosunku do indeksu bazowego) oraz niskiej płynności na rynku wtórnym. Kryzys finansowy sprawił także że wyceny rynkowe tych funduszy odbiegały od wycen ich aktywów netto. Celem nowego funduszu jest zminimalizowanie tracking error poprzez zastosowanie syntetycznej replikacji oraz zapewnienie wysokiej płynności, o którą będzie dbał Deutsche Bank pełniący dlań funkcję market makera.

Obecnie giełda we Frankfurcie prowadzi notowania 574 funduszy typu ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.