Skip to main content

Kolejne nowe ETF na giełdzie we Frankfurcie

Na początku tego tygodnia oferta funduszy ETF na Deutsche Boerse powiększyła się o cztery nowe instrumenty. Ogółem na parkiecie we Frankfurcie notowanych jest obecnie 547 exchange-traded funds.

14 grudnia rozpoczęło się notowanie akcyjnego funduszu ETFlab DJ EURO STOXX 50 Short wyemitowanego przez ETFlab Investment GmbH – spółkę zależną DekaBank Deutsche Girozentrale. Benchmarkiem funduszu jest indeks DJ EURO STOXX 50 Short. Instrument ten pozwala inwestorom partycypować w zmianach tego indeksu, który zachowuje się w sposób odwrotny do indeksu DJ EURO STOXX 50 obejmującego 50 największych spółek z krajów strefy euro (umożliwia zatem realizowanie strategii typu short, czyli generowanie dodatnich stóp zwrotu na spadającym rynku). Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,40%.

15 grudnia miało miejsce pierwsze notowanie trzech obligacyjnych funduszy ETF wyemitowanych przez iShares. iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials ETF oraz iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 ETF naśladują zachowanie indeksów obligacji denominowanych w euro i wyemitowanych przez spółki przemysłowe i przedsiębiorstwa z sektora użyteczności publicznej. Z kolei iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 ETF odzwierciedla wyniki indeksu obligacji denominowanych w euro o terminie zapadalności od roku do 5 lat i wyemitowanych przez spółki przemysłowe, użyteczności publicznej oraz finansowe. Trzy ww. fundusze są instrumentami typu dystrybucyjnego. Opłata za zarządzanie wynosi 0,2%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.