Skip to main content

Kolejne fundusze ETF Amundi na parkietach w Mediolanie i Paryżu

22 marca 2011 r. cztery ETF-y wyemitowane przez Amundi Investment Solutions zadebiutowały na Borsa Italiana. Były to:

 • Amundi ETF MSCI Emerging Markets (A) – replikuje indeks MSCI Emerging Markets (typu total return net) obejmujący rynki akcji w krajach wschodzących; wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45% w skali roku

 • Amundi ETF MSCI Nordic – replikuje indeks MSCI Nordic Countries (typu total return net) obejmujący akcje ok. 80 największych spółek z krajów nordyckich (Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji); wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,25% w skali roku

 • Amundi ETF AAA Government Bond EUROMTS – replikuje indeks EuroMTS AAA Government (typu total return) obejmujący obligacje rządowe krajów strefy euro posiadające co najmniej trzy ratingi na najwyższym poziomie (AAA lub równoważnym); wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,14% w skali roku

 • Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx – replikuje indeks Markit iBoxx USD Liquid Emerging Market Sovereigns (typu total return, obliczany w dolarach amerykańskich) obejmujący najpłynniejsze obligacje rządowe wyemitowane przez rządy i banki centralne państw zaliczanych do grona rynków wschodzących, denominowane w USD. Minimalny średni rating, który muszą posiadać obligacje należące do portfela tego indeksu to CCC (według agencji Standard & Poor`s, Fitch i Moody`s); wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,30% w skali roku

Walutą wszystkich ww. ETF-ów jest euro. Nie wypłacają one dywidendy.

Natomiast 29 marca na NYSE Euronext Paris miało miejsce pierwsze notowanie dziewięciu funduszy ETF Amundi:

 • AMUNDI ETF MSCI CHINA – B – replikuje indeks MSCI China H (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,55% w skali roku

 • AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA – B – replikuje indeks MSCI Eastern Europe ex Russia (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,45% w skali roku

 • AMUNDI ETF MSCI INDIA – B – replikuje indeks MSCI India (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,80% w skali roku

 • AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN – B – replikuje indeks MSCI Pacific ex Japan (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,45% w skali roku

 • AMUNDI ETF MSCI USA – B – replikuje indeks MSCI USA (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,28% w skali roku

 • AMUNDI ETF MSCI WORLD – B – replikuje indeks MSCI World (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,38% w skali roku

 • AMUNDI ETF S&P 500 – B – replikuje indeks S&P 500 (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,15% w skali roku

 • AMUNDI ETF NASDAQ-100 – B – replikuje indeks NASDAQ-100 (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,23% w skali roku

 • AMUNDI ETF FTSE 250 – replikuje indeks FTSE 250 (typu total net return); wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,25% w skali roku

Walutą wszystkich ETF-ów, które zadebiutowały tego dnia na parkiecie w Paryżu jest USD (za wyjątkiem AMUNDI ETF FTSE 250, gdzie walutą bazową jest funt brytyjski). Wypłacają one coroczne dywidendy. Wszystkie stosują replikację swapową.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.