Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – styczeń 2014 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) reprezentującej 41 europejskich giełd akcji, obligacji, instrumentów pochodnych i towarów z 30 państw oraz danych pochodzących z giełd w Londynie (London Stock Exchange) i w Mediolanie (Borsa Italiana) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF (ETF listings) (w przypadku giełd w Londynie i w Mediolanie także innych instrumentów typu ETP) na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą tych instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż część spośród jest równolegle notowanych na kilku parkietach na zasadzie cross-listingu) wzrosła w styczniu 2014 r. o 75 (1,2%) do rekordowego poziomu 6245. W tym samym okresie ubiegłego roku zanotowano przyrost o 109 linii notowań (1,8%).

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów i innych instrumentów typu ETP (liczba nowych podmiotów wprowadzonych do notowań pomniejszona o liczbę podmiotów, których notowania zakończono) odnotowały w minionym miesiącu giełdy Mediolanie (29) oraz w Zurychu (26). W końcu stycznia 2014 r. najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na giełdach Boerse Stuttgart (1411 – jednak zdecydowana większość z nich to podmioty, dla których giełda ta nie jest pierwszym miejscem notowań), London Stock Exchange (1086), Deutsche Boerse (1032), Borsa Italiana (864), SIX Swiss Exchange (820) oraz NYSE Euronext (Europe) (658).

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF (łącznie transakcje sesyjne i pakietowe) na parkietach Starego Kontynentu (za wyjątkiem giełdy w Londynie) wyniosły w styczniu 43,0 mld euro, czyli aż o 12,4 mld euro (40,6%) więcej niż w grudniu 2013 r. W tym gronie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach we Frankfurcie (13,4 mld euro), Zurychu (10,9 mld euro) oraz na giełdach wchodzących w skład sojuszu NYSE Euronext (7,8 mld euro). W przypadku giełdy London Stock Exchange wartość obrotów w segmencie funduszy ETF i instrumentów typu ETP wyniosła 14,0 mld GBP – o 2,1 mld GBP (17,8%) więcej niż w grudniu. Według danych FESE wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w styczniu 2,4 mln euro – o 1,2% mniej niż miesiąc wcześniej.

Całkowita liczba transakcji (sesyjnych i pakietowych) tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełd w Hiszpanii i Lublanie) wyniosła w pierwszym miesiącu 2014 r. 1104,8 tys. – to aż o 316,7 tys. (40,2%) więcej niż w grudniu 2013 r. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi zanotowano w minionym miesiącu na giełdach Borsa Italiana (284,1 tys.), Deutsche Boerse (259,4 tys.), London Stock Exchange (177,8 tys.) oraz na NYSE Euronext (175,8 tys.). Na GPW w Warszawie zawarto w styczniu 1,2 tys. transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.