Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – sierpień 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w sierpniu jedynie o 42 (0,9%) do 4 958. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy Borse Stuttgart (20), Deutsche Boerse (11) oraz SIX Swiss Exchange (10). Od stycznia do sierpnia 2011 roku liczba ETF-ów na europejskich parkietach wzrosła o 735 (17,4%). W końcu minionego miesiąca najwięcej tego typu instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1498), Boerse Stuttgart (1048), Deutsche Boerse (868) i NYSE Euronext (Europe) (670).

Na skutek ogromnej zmienności, jaka panowała w sierpniu na giełdach, obroty ETF-ami na europejskich parkietach wyniosły w sierpniu aż 96,5 mld euro, czyli o35,5 mld euro (58,4%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Nieco ponad połowę tego obrotu (31,9%) wygenerowała Deutsche Boerse (30,8 mld euro – wzrost w stosunku do lipca o 38,0%), blisko 30 procent (29,0%) przypadło na giełdy londyńską i mediolańską wchodzące w skład sojuszu London SE Group (28,0 mld euro – wzrost o 61,8%), zaś niecałe 20 procent (19,4%) na parkiety wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext Europe (18,7 mld euro – wzrost o 50,6%). Największą dynamikę wzrostu obrotów ETF-ami w sierpniu odnotowała Oslo Bors – 310,6% (1,65 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót (sesyjny i pakietowy) trzema ETF-ami wyniósł 11,0 mln euro (o 3,6 mln euro więcej niż w lipcu), co było lepszym rezultatem od łącznego obrotu ETF-ami na giełdach w Atenach (2,2 mln euro), Wiedniu (4,7 mln euro), Budapeszcie (0,3 mln euro) i Dublinie (1,0 mln euro).

Łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku 480,5 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (151,0 mld euro), na Deutsche Boerse (146,9 mld euro), NYSE Euronext Europe (99,2 mld euro) i SIX Swiss Exchange (54,6 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót ETF-ami wyniósł w tym okresie 53,2 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez Borse Stuttgart) wyniosła w sierpniu 1704,5 tys., co oznacza wzrost wobec lipca aż o 800 tys. (88%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (551,0 tys.), na Deutsche Boerse (365,1 tys.) i na NYSE Euronext Europe (340,3 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.