Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – marzec 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie zwiększyła się w marcu zaledwie o 15 do 4477. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowała giełda SIX Swiss Exchange (11) oraz giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (11). Jednocześnie na kilku parkietach doszło do spadku liczby notowanych ETF-ów (Boerse Stuttgart, Deutsche Boerse, NYSE Euronext Europe). W końcu marca 2011 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1345), Boerse Stuttgart (957), Deutsche Boerse (788) i NYSE Euronext (Europe) (618).

Wartość obrotów tymi instrumentami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 49,2 mld euro (wzrost w stosunku do lutego aż o 17,0 mld euro, czyli o 52,9%). Aż 44,3 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (21,8 mld euro), a 30,7 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (15,1 mld euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w marcu 30,5 mld USD i był wyższy od lutowego o 4,5 mld USD (17,4%). Na GPW w Warszawie obrót wyniósł 6,8 mln euro, co pozwoliło wyprzedzić m.in. giełdy w Atenach (4,2 mln euro) i Dublinie (0,6 mln euro) lecz okazało się rezultatem nieznacznie gorszym od Wiednia (8,1 mln euro).

W I kwartale 2011 r. łączna wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 119,7 mld euro. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi odnotowano na Deutsche Boerse (52,0 mld USD), NYSE Euronext Europe (37,7 mld USD) i SIX Swiss Exchange (19,1 mld euro). Według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie (w okresie od stycznia do marca włącznie) 79,2 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w marcu 1269,7 tys., co oznacza wzrost wobec lutego o 275,2 tys. (27,7%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (523,0 tys.), na Deutsche Boerse (267,9 tys.) i na NYSE Euronext Europe (260,2 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach w Zurychu (126,7 tys. USD) i we Frankfurcie (115,6 tys. USD).

W I kwartale bieżącego roku najwięcej transakcji ETF-ami zawarto na London SE Group (1431,0 tys.), na Deutsche Boerse (670,4 tys.) i na NYSE Euronext Europe (662,9 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.