Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – grudzień 2010 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) obejmujących w sumie 16 europejskich parkietów, liczba funduszy ETF w Europie zwiększyła się w grudniu o 24 do 4223. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełda w Zurychu (15) oraz giełdy londyńska i mediolańska (które od września 2010 r. w statystykach WFE traktowane są jako jeden podmiot – London SE Group) – 12. Z kolei liczba funduszy ETF notowanych na parkietach należących do NYSE Euronext Europe zmalała w grudniu o 12. W końcu 2010 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1273), Boerse Stuttgart (944), Deutsche Boerse (760) i NYSE Euronext (Europe) (561).

Aktywność inwestorów na rynku funduszy ETF w grudniu okazała się zdecydowanie mniejsza niż listopadzie – wartość obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów na 14 parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 29,4 mld euro (spadek o 6,5 mld euro, czyli o 18,0%). 41,2 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (12,1 mld euro), a 31,1 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (12,0 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót wyniósł 7,4 mln euro, co pozwoliło wyprzedzić m.in. giełdy w Atenach (1,5 mln euro), Wiedniu (6,1 mln euro) i Dublinie (0,6 mln euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w grudniu 21,2 mld USD i był niższy od listopadowego o 6,5 mld USD (-23,5%). W całym 2010 roku łączny obrót ETF-ami na 14 giełdach monitorowanych przez FESE wyniósł 388,9 mld euro. Najwyższe obroty miały miejsce na giełdach we Frankfurcie (171,1 mld euro), na parkietach należących do NYSE Euronext (117,9 mld euro) oraz w Zurychu (51,9 mld euro). W tym samym okresie w Londynie i Mediolanie łączny obrót ETF-ami sięgnął – według danych WFE – 243,1 mld USD.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach spadła w stosunku do listopada o 188,5 tys. (-17,9%) i wyniosła 863,7 tys. Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (375,0 tys.), na Deutsche Boerse (169,3 tys.) i na NYSE Euronext (167,9 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach w Zurychu (102,3 tys. USD) i we Frankfurcie (96,2 tys. USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.