Skip to main content

Fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20 został wprowadzony na paryski parkiet

17 września 2013 r. spółka Lyxor Asset Management Luxembourg wprowadziła tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 (kategoria jednostek – C-EUR) do obrotu na NYSE Euronext Paris. Paryski parkiet stał się tym samym pierwszym rynkiem giełdowym poza GPW w Warszawie, na którym notowane są tytuły uczestnictwa tego funduszu. Należy podkreślić, iż w odróżnieniu od warszawskiej giełdy gdzie walutą obrotu jest polski złoty, na giełdzie w Paryżu walutą obrotu i wyceny tytułów uczestnictwa jest euro. Funkcję animatora dla tytułów uczestnictwa funduszu pełni SG Securities.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.