Skip to main content

Fundusz HSBC MSCI Emerging Markets ETF na parkiecie w Zurychu

17 października 2012 r. zarejestrowany w Irlandii fundusz HSBC MSCI Emerging Markets ETF, którego pierwszym miejscem notowań (primary listing) od września 2011 r. jest London Stock Exchange, został wprowadzony także do obrotu giełdowego na SIX Swiss Exchange. Notowania tytułów uczestnictwa funduszu na giełdzie w Zurychu odbywają się w dolarach amerykańskich.

Fundusz HSBC MSCI Emerging Markets ETF stara się naśladować (w wyniku stosowania replikacji fizycznej z zastosowaniem optymalizacji) stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets (typu total return net). Indeks ten, ważony kapitalizacją rynkową uczestników, obejmuje akcje największych spółek z państw zaliczanych do grona tzw. rynków wschodzących – tj. z Brazylii, Chile, Chin (poprzez akcje kategorii „H Shares” notowane na giełdzie w Hongkongu i akcje kategorii „B Shares” notowane na giełdach w Szanghaju i Shenzhen), Kolumbii, Czech, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Polski, Rosji, RPA, Tajwanu, Tajlandii i Turcji. Indeks jest równoważony co kwartał.

W portfelu funduszu w końcu listopada znajdowały się akcje 472 spółek – największe udziały posiadały walory Samsung Electronics (3,94%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (2,30%), China Mobile (1,89%), China Construction Bank (1,52%), Gazprom (1,31%) i America Movil (1,27%). Pod względem geograficznym w portfelu funduszu dominują akcje spółek chińskich (18,59%), koreańskich (15,40%), brazylijskich (11,95%), tajwańskich (11,11%) i południowoafrykańskich (7,48%). W ujęciu sektorowym największą rolę w funduszu odgrywają branże: finansowa (25,88%), technologii informacyjnych (14,32%), energetyczna (12,58%), surowcowa (11,62%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (8,73%).

Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał. Stopa dywidendy wynosi 2,12%. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.