Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na stawkę overnight na rynku australijskiego dolara w ofercie db x-trackers

3 maja 2013 r. na Deutsche Boerse (w segmencie XTF) oraz 8 maja na Borsa Italiana (na rynku ETFplus) zadebiutował fundusz db X-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF. To produkt należący do kategorii funduszy ETF rynku pieniężnego (money market ETF), który oferuje inwestorom dostęp – po raz pierwszy na rynku niemieckim za pośrednictwem tego rodzaju instrumentu finansowego – do stopy overnight na rynku dolara australijskiego. Indeks referencyjny – Deutsche Bank Australia Overnight Money Market Total Return Index – odzwierciedla benchmarkową stopę procentową na rynku pieniężnym (dla transakcji denominowanych w dolarze australijskim) publikowaną codziennie przez Reserve Bank of Australia, która stanowi średnią ważoną stóp overnight na rynku międzybankowym. Walutą funduszu jest dolar australijski (AUD), natomiast walutą obrotu na Deutsche Boerse i na Borsa Italiana jest euro. Fundusz wykorzystuje replikację syntetyczną (indirect replication), z wykorzystaniem nieopłaconego modelu swapu. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER – total expense ratio) wynosi 0,20% w skali roku.

Fundusz jest notowany także na giełdzie w Londynie (w funtach szterlingach) oraz na giełdzie w Singapurze (w dolarach australijskich).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.