Skip to main content

Fundusz ETF inwestujący w krótkoterminowe wysokodochodowe obligacje denominowane w USD na parkietach we Frankfurcie i w Londynie

20 września na Deutsche Boerse i 23 września 2013 r. na giełdzie London Stock Exchange (LSE) odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu ETF zarządzanego przez State Street Global Advisors (SSgA) – SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF. Instrument ten pozwala inwestorom partycypować w rynku wysokodochodowych (high-yield) obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarach amerykańskich.

Celem zarejestrowanego w Irlandii funduszu jest naśladowanie (poprzez metodę reprezentatywnej próbki) zachowania indeksu Barclays US High Yield 0-5 Year (Ex 144A) Index. Jest to indeks typu total return, który ilustruje koniunkturę na rynku krótkoterminowych, wysokodochodowych (rating obligacji musi zawierać się między Ba1/BB+/BB+ a CCC), opodatkowanych (taxable) obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich o wartości emisyjnej przynajmniej 350 mld USD. Portfel indeksu obejmuje wyłącznie papiery (ok. 350), w przypadku których pozostający termin do wykupu jest krótszy niż 5 lat. W skład portfela indeksu nie mogą natomiast wchodzić obligacje o ratingu CC/Ca lub niższym oraz instrumenty wyemitowane prywatnie zgodnie z „Rule 144A”. Skład indeksu jest rewidowany co miesiąc, a maksymalna waga w indeksie jednego waloru wynosi 2%.

W dniu 30 listopada 2013 r. w portfelu funduszu (skupiającym wówczas 165 walorów) dominowały obligacje spółek przemysłowych (72,94%); znacznie mniejszą rolę odgrywały obligacje firm z sektorów finansowego (19,84%) i użyteczności publicznej (6,45%). W ujęciu geograficznym przeważały walory emitentów ze Stanów Zjednoczonych (79,06%); ponadto fundusz zainwestował także niewielką część aktywów w obligacje przedsiębiorstw brytyjskich (5,88%), kanadyjskich (4,61%), włoskich (2,95%), luksemburskich (2,29%), niemieckich (1,71%), australijskich (1,52%), a także hiszpańskich, holenderskich i francuskich (poniżej 1%). Niemal wszystkie obligacje znajdujące się w portfelu funduszu (99,23%) posiadały rating niższy niż BAA. W strukturze terminowej największy udział posiadały papiery o zapadalności od 3 do 5 lat (72,59%) i od roku do 3 lat (24,55%); średnia zapadalność portfela wynosiła 3,49 lat. Efektywne duration portfela funduszu wynosiło 2,16 lat, a stopa zwrotu w terminie do wykupu 4,78%.

Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Jego tytuły uczestnictwa są notowane w euro na giełdzie we Frankfurcie oraz w dolarach i funtach szterlingach na londyńskim parkiecie. Fundusz zamierza wypłacać dochody uczestnikom co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,40% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.