Skip to main content

ETF Securities wprowadził na LSE pierwsze na świecie zabezpieczone fizycznie ETCs na metale przemysłowe

10 grudnia ETF Securities wprowadził na London Stock Exchange trzy instrumenty finansowe typu ETC (exchange-traded commodities) umożliwiające czerpanie korzyści ze wzrostu cen metali przemysłowych – miedzi, niklu i cyny. Są to:

  • ETFS Physical Copper – jego celem jest dostarczenie inwestorom stopy zwrotu równej stopie zwrotu miedzi na giełdzie London Metal Exchange (LME Cash Settlement Copper Price) pomniejszonej o opłaty. Wartość jednego waloru jest równa iloczynowi 0,005 ton metrycznych miedzi i jej ceny na LME pomniejszonemu o opłaty

  • ETFS Physical Nickel – jego celem jest dostarczenie inwestorom stopy zwrotu równej stopie zwrotu niklu na giełdzie London Metal Exchange (LME Cash Settlement Nickel Price) pomniejszonej o opłaty. Wartość jednego waloru jest równa iloczynowi 0,005 ton metrycznych niklu i jej ceny na LME pomniejszonemu o opłaty

  • ETFS Physical Tin – jego celem jest dostarczenie inwestorom stopy zwrotu równej stopie zwrotu cyny na giełdzie London Metal Exchange (LME Cash Settlement Tin Price) pomniejszonej o opłaty. Wartość jednego waloru jest równa iloczynowi 0,005 ton metrycznych cyny i jej ceny na LME pomniejszonemu o opłaty

Instrumenty te są pierwszymi tego typu na świecie zabezpieczonymi fizycznie istniejącymi metalami. Metale te są zgodne ze standardami LME i przechowywanymi w magazynach zaakceptowanych przez London Metal Exchange. Ich własność jest potwierdzona warrantami LME lub kwitami składowymi posiadanymi przez emitenta.

Trzy ww. instrumenty finansowe są wyceniane i handlowane w dolarach amerykańskich. Stawka opłaty za zarządzanie (management fee) w ich przypadku wynosi 0,69%. Ich emitentem jest ETFS Industrial Metal Securities. Funkcję agenta, który m.in. będzie świadczył usługi administracyjne i będzie pełnił funkcję animatora, sprawuje londyński oddział Deutsche Banku.

W 2011 roku ETF Securities zamierza wprowadzić na giełdę w Londynie jeszcze cztery inne exchange-traded commodities: trzy oparte na cenach pojedynczych metali (ETFS Physical Aluminium, ETFS Physical Lead, ETFS Physical Zinc) oraz jeden bazujący na cenie koszyka metali przemysłowych (ETFS Physical IM Basket).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.