Skip to main content

ETF na europejskich parkietach – grudzień 2009 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) w grudniu na 14 europejskich parkietach notowanych było 2850 funduszy ETF. Liczba ta bardzo znacząco zwiększyła się w ostatnim miesiącu ubiegłego roku (aż o 695, czyli o ponad 32 proc.), gdyż po raz pierwszy w statystykach została uwzględniona giełda w Stuttgarcie (Boerse Stuttgart), która od 1 grudnia 2009 r. stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Na tym parkiecie notowanych jest obecnie najwięcej funduszy ETF w Europie – 674, czyli znacząco więcej niż na Deutsche Boerse (547), NYSE Euronext (497) i Borsa Italiana (400), które to giełdy były dotychczas liderami pod tym względem.

W grudniu na pięciu giełdach papierów wartościowych w Europie pojawiło się zaledwie 29 nowych funduszy ETF – aż o 89 mniej niż w listopadzie. Blisko połowa tego wzrostu (14 ETFs) przypadła na parkiet w Zurychu (SIX Swiss Exchange) – szwajcarska giełda już kolejny miesiąc z kolei okazała się najaktywniejsza we wprowadzaniu tych instrumentów finansowych do notowań. 8 nowych funduszy ETF zadebiutowało na NYSE Euronext, pięć na Deutsche Boerse, a po jednym na London Stock Exchange i NASDAQ OMX Nordic.

Grudniowa wartość obrotu funduszami ETF na 13 europejskich parkietach również była wyraźnie niższa od listopadowej (o 5,3 mld euro – 12,6%) i wyniosła 36,6 mld euro. Najaktywniejszymi inwestorami okazali się – podobnie jak przed miesiącem – inwestorzy we Frankfurcie (11,14 mld euro). Na kolejnych pozycjach uplasowały się giełdy London Stock Exchange (8,03 mld euro), NYSE Euronext (7,03 mld euro) oraz Borsa Italiana (4,30 mld euro).

Łączna liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF w grudniu 2009 r. zmniejszyła się w porównaniu z listopadem o 20,0% do 680,6 tys. Najwięcej transakcji instrumentami indeksowymi zawarto na Borsa Italiana (ponad 210 tysięcy) oraz na NYSE Euronext (ponad 134 tysiące).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.