Skip to main content

Dwa walutowe ETF-y db x-trackers na parkiecie w Londynie

29 lipca na London Stock Exchange (LSE) pojawiły się dwa fundusze ETF db x-trackers, które oferują inwestorom ekspozycję na rynek walutowy w postaci tytułów uczestnictwa zabezpieczonych wobec zarówno amerykańskiego dolara, jak i funta szterlinga.

Fundusze te naśladują zachowanie wprowadzonego w 2007 roku indeksu DB Currency Returns (DBCR), w którym jednakowe udziały mają trzy strategie walutowe: currency, momentum i valuation. Strategie te polegają na zajmowaniu długich i krótkich pozycji na walutach z krajów należących do grupy G10, z systematycznych rebalansowaniem składników portfela. Zdaniem szefa db x-trackers są to produkty idealne do alokacji aktywów w inwestycje które wykazują niską lub negatywną korelację z rynkami akcji i obligacji. Według badań Deutsche Banku długoterminowe inwestycje w indeks DBCR powinny osiągać lepsze wyniki (pod względem parametrów uwzględniających zarówno stopy zwrotu jak i ryzyko) niż inwestycje na globalnym rynku akcji lub obligacji.

Całkowite koszty (total expense ratio) nowych funduszy db x-trackers wynoszą 0,35%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.