Skip to main content

Dwa nowe fundusze ETF Amundi na Euronext Paris

6 lipca na paryskiej giełdzie zadebiutowały dwa nowe fundusze ETF wyemitowane przez Amundi Investment Solutions.

AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP replikuje EURO STOXX Small Index obejmujący spółki o niewielkiej kapitalizacji z 12 krajów należących do strefy euro, które jednocześnie są uczestnikami znanego indeksu STOXX Europe 600. Indeks ten został wprowadzony 11 października 1999 r. Obejmuje około 100 przedsiębiorstw z Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float. Maksymalny udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczony do 20%. Rewizja składu portfela indeksu odbywa się co kwartał – w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu. EURO STOXX Small Index jest obliczny w euro i dolarze amerykańskim oraz jest dostępny w wersji price oraz net return. Na dzień 30 czerwca całkowita kapitalizacja spółek należących do tego indeksu wynosiła 246 mld euro, zaś kapitalizacja uwzględniająca free float 134 mld euro. W 2008 roku oraz w pierwszej połowie bieżącego roku wyniki tego indeksu okazały się lepsze od analogicznych indeksów obejmujących średnie i duże spółki ze strefy euro. W pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku wartość indeksu spadła o 5,87%, podczas gdy indeks średnich firm zniżkował o 6,7%, a indeks dużych spółek o 11,3%.

AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP stosuje replikację syntetyczną, zaś całkowite koszty (TER) wynoszą w jego przypadku 0,30%. Tytuły uczestnictwa funduszu są wyceniane w euro. Fundusz wypłaca coroczną dywidendę.

Drugim nowym funduszem wprowadzonym przez Amundi Investment Solutions na NYSE Euronext Paris jest AMUNDI ETF DOW JONES EURO STOXX 50 (D). Jest to wersja dywidendowa znanego funduszu replikującego indeks 50 największych przedsiębiorstw ze strefy euro. Fundusz wypłaca dywidendę w odstępach rocznych. Total expense ratio wynosi w jego przypadku zaledwie 0,15%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.