Skip to main content

Dwa nowe fundusze Amundi na parkiecie w Paryżu

5 października do obrotu giełdowego na NYSE Euronext Paris weszły dwa fundusze wyemitowane przez Amundi Investment Solutions.

AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY to fundusz ETF replikujący indeks MSCI EUROPE ENERGY i posiadający ekspozycję na około 20 spółek z europejskiego sektora energetycznego. Całkowite koszty funduszu (total earning ratio) wynoszą 0,25%.

AMUNDI ETF AAA GOVERNMENT BOND EUROMTS jest funduszem dłużnym, którego zadaniem jest jak najwierniejsze naśladowanie indeksu EuroMTS AAA Government obejmującego obligacje rządowe wyemitowane przez kraje należące do strefy euro posiadające conajmniej trzy ratingi stanowiące ekwiwalent potrójnego A (czyli najwyższej oceny wiarygodności kredytowej). Jest to produkt komplementarny wobec utworzonego wcześniej funduszu Amundi ETF ex-AAA Government Bond EuroMTS, który z kolei odwzorowuje indeks grupujący obligacje rządowe o ratingu niższym niż potrójne A. Całkowite koszty funduszu (total earning ratio) wynoszą 0,14%.

Ww. fundusze wykorzystują replikację syntetyczną. Walutą bazową obu ETF-ów jest euro. Wypłacają one coroczną dywidendę.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF Amundi, w których zgromadzono dotychczas ok. 5 mld euro, notowane są na parkietach w Parużu, Mediolanie, Frankfurcie i Zurychu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.