Skip to main content

Dwa nowe ETF-y w ofercie Source

14 kwietnia 2011 r. Source Markets wprowadził na Deutsche Boerse (Xetra) zarejestrowany w Irlandii fundusz EURO STOXX Optimised Banks ETF. Instrument ten uzupełnił dotychczasową ofertę sektorowych funduszy tego providera, która obejmowała dotąd 18 produktów (zgromadziły one do tej pory 1,6 mld euro, zaś obroty tymi instrumentami – od momentu ich wprowadzenia na rynek w czerwcu 2009 r. – przekroczyły 120 mld euro). Nowy ETF – w odróżnieniu od funkcjonującego od maja 2010 r. i cieszącego się dużym zainteresowaniem inwestorów funduszu STOXX Europe 600 Source Bank ETF (średnia miesięczna wartość obrotu ponad 2 mld euro) – daje ekspozycję wyłącznie na sektor bankowy w strefie euro (nie w całej Europie). Jest to realizowane poprzez replikowanie indeksu EURO STOXX Optimised Banks Total Return (net) będącego pochodną indeksu EURO STOXX. Obejmuje on denominowane w euro akcje 24 banków z 12 państw należących do strefy euro. Podobnie jak pozostałe sektorowe ETF-y Source, także i ten wykorzystuje (w metodologii tworzenia benchmarku) technikę optymalizacji w celu obniżenia ekspozycji na niepłynne walory. Fundusz nie wypłaca dywidend. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,30%. Walutą funduszu i walutą obrotu jest euro.

Z kolei 15 kwietnia 2011 r. na London Stock Exchange zadebiutował Nomura Voltage Mid-Term Source ETF. To produkt inwestycyjny będący kolejnym efektem współpracy Source Markets z bankiem Nomura. Fundusz ten naśladuje zachowanie indeksu Nomura Voltage Strategy Mid-Term 30-day USD TR. To pierwszy powiązany z indeksem zmienności ETF w Europie, który uwzględnia taktyczne podejście do zmienności umożliwiając inwestorom wychwytywanie skoków zmienności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z utrzymywaniem długiej pozycji z tytułu zmienności (long volatility position). Daje on inwestorom ekspozycję na indeks S&P 500 VIX Mid-Term Futures – płynny i transparentny benchmark zmienności (alokacja środków w ten indeks może wahać się od 0% do 100% w zależności od zmienności tego indeksu – im większa relatywna zmienność, tym większa alokacja). Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,30%. Walutą funduszu i walutą obrotu jest dolar amerykański. Instrument ten uzupełnia ofertę Source Markets w zakresie ETF-ów z ekspozycją na zmienność, która obejmowała dotychczas fundusz S&P 500 VIX Futures Source ETF.

Oferta Source obejmuje obecnie 91 akcyjnych, dłużnych i towarowych funduszy ETF, w których zgromadzono ponad 8,5 mld euro. Wartość obrotu tymi instrumentami od kwietnia 2009 r. (czyli od debiutu pierwszych ETF-ów Source na rynku) wyniosła ponad 200 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.