Skip to main content

Dwa dłużne fundusze ETF Lyxor AM na Euronext

Lyxor Asset Management wprowadził na giełdę Euronext Paris dwa nowe dłużne fundusze ETF naśladujące koniunkturę w segmencie europejskich rządowych i korporacyjnych obligacji.

Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond daje inwestorom ekspozycję na skarbowe instrumenty dłużne o najwyższej jakości kredytowej (posiadające rating AAA) poprzez naśladowanie indeksu EuroMTS AAA Government. Według danych Lyxor AM wartość tego indeksu od początku roku wzrosła o 2,67%. Opłata za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,165% w skali roku.

Lyxor ETF Corporate Bond ex Financials replikuje zachowanie indeksu Markit iBoxx Euro Liquid Corporates ex Financials Overall, w skład którego wchodzi 20 obligacji o ratingu inwestycyjnym wyemitowanych przez międzynarodowe korporacje. Według informacji Lyxor AM indeks ten zwyżkował od początku roku o 13,19%. Stawka opłaty za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.