Skip to main content

Czwarty kolejny tydzień napływu kapitału do funduszy ETF naśladujących subindeksy sektorowe Dow Jones 600

Drugi tydzień marca przyniósł wyraźne osłabienie tempa napływu nowych środków do funduszy typu ETF śledzących zachowanie sektorowych subindeksów Dow Jones 600 Index. Przewaga nabyć nad umorzeniami wyniosła w minionym tygodniu tylko 25,2 mln USD, co stanowiło jedynie ósmą część salda odnotowanego w poprzednim tygodniu (200,7 mln USD). Mimo to był to już czwarty z kolei tydzień, w którym saldo to okazało się dodatnie – po raz ostatni seria taka miała miejsce na przełomie lata i jesieni 2009 r.

Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 12 marca najwyższe dodatnie saldo napływu kapitału odnotowały fundusze ETF powiązane z subindeksem bankowym (65,0 mln USD) – to głównie zasługa funduszu Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF do którego napłynęło 50,8 mln USD. Trzykrotnie gorszym wynikiem mogły się pochwalić fundusze odwzorowujące zachowanie subindeksów: telekomunikacyjnego (24,4 mln USD), usług finansowych (22,7 mln USD), medialnego (21,3 mln USD), samochodowego (20,9 mln USD) oraz towarów i usług przemysłowych (20,2 mln USD). Na przeciwnym biegunie znalazły się fundusze posiadające ekspozycję na sektor surowców podstawowych, z których wycofano (netto) 91,9 mln USD (to efekt odpływu 123 mln USD z funduszu Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF).

Od początku 2010 roku saldo napływu kapitału do sektorowych funduszy ETF wyniosło 152,8 mln USD. Najwięcej zyskały fundusze replikujące subindeksy branży medialnej (296,7 mln USD) i sektora spółek użyteczności publicznej (131,1 mln USD), natomiast największy odpływ kapitału odnotowały fundusze zorientowane na spółki sektora telekomunikacyjnego (-283,4 mln USD), branży producentów żywności i napojów (-99,5 mln USD) oraz sektora surowców podstawowych (-90,2 mln USD). Pod względem osiąganych stóp zwrotu najlepiej od początku roku wypadają ETF-y powiązane z subindeksem sektora technologicznego (większość z nich zyskała nieco ponad 8%), natomiast najsłabiej fundusze replikujące subindeksy branży samochodowej i spółek użyteczności publicznej (od początku roku notują one ponad siedmioprocentowe straty).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.