Skip to main content

Cztery nowe fundusze nieruchomości na parkiecie w Mediolanie

5 marca na Borsa Italiana w segmencie ETFplus zadebiutowały cztery fundusze ETF zarządzane przez Lyxor International Asset Management. Nowa oferta Lyxora daje inwestorom ekspozycję na spółki sektora nieruchomości z czterech regionów geograficznych: Europy – Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate A, Stanów Zjednoczonych – Lyxor ETF MSCI USA Real Estate A, Azji (bez Japonii) – Lyxor ETF MSCI Asia ex Japan Real Estate A oraz całego świata – Lyxor ETF MSCI World Real Estate.

Indeksy, które są replikowane przez ww. fundusze, obejmują udziały w spółkach należących do dwóch sektorów: REITs (Real Estate Investment Trusts) oraz Real Estate Management & Development.

Nowe fundusze denominowane są w euro. Całkowite koszty (total expense ratio – TER) wynoszą: 0,40% w funduszach europejskim i amerykańskim, 0,45% w funduszu światowym i 0,65% w funduszu azjatyckim. Fundusze będą wypłacały dywidendę w odstępach rocznych.

W sumie na giełdzie w Mediolanie notowanych jest obecnie 10 funduszy ETF posiadających ekspozycję na rynek nieruchomości – poza ww. jest to także pięć funduszy iShares oraz jeden fundusz EasyETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.