Skip to main content

Cztery instrumenty typu ETC powiązane z cenami ropy Brent na giełdach w Londynie i we Frankfurcie

24 lutego 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) wprowadzone zostały cztery exchange-traded commodities (ETCs). Są to instrumenty powiązane pośrednio z cenami ropy naftowej typu Brent (Brent Crude) poprzez subindeksy sektorowe Dow Jones-UBS Commodity. Ich wprowadzenie do obrotu giełdowego jest odpowiedzią na rosnące znaczenie tego gatunku ropy jako nowego globalnego benchmarku na rynku tego surowca (wraz z malejącym znaczeniem ropy WTI – West Texas Intermediate). Dowodem na to jest chociażby fakt, iż podczas ostatniego rocznego równoważenia indeksu Dow Jones-UBS Commodity waga ropy Brent w części portfela obejmującej surowce energetyczne wzrosła do 1/3.

Nowe instrumenty finansowe zapewniają ekspozycję na ceny ropy Brent w sposób bezpośredni (long), odwrotny (short), lewarowany (leveraged) oraz forward. W ten sposób uzupełniona została dotychczasowa oferta ETF Securities w tym zakresie, która obejmuje instrumenty odwzorowujące ceny kontraktów futures na ropę Brent o średnim miesięcznym terminie wygasania (ETFS Brent 1 month), o średnim rocznym terminie wygasania (ETFS Brent 1 year), o średnim dwuletnim terminie wygasania (ETFS Brent 2 year) i o średnim trzyletnim terminie wygasania (ETFS Brent 3 year).

ETFS Brent Crude to zabezpieczony, zerokuponowy instrument dłużny typu ETC wyemitowany przez spółkę specjalnego przeznaczenia zarejestrowaną na wyspie Jersey ETFS Commodity Securities Ltd wyodrębnioną z ETF Securities. Pozwala on inwestorom uzyskać ekspozycję na całkowitą stopę zwrotu z kontraktów futures na ropę typu Brent (poprzez naśladowanie wyników subindeksu DJ-UBS Brent Crude) oraz stopę zwrotu z zabezpieczenia (collateral return). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,49% w skali roku.

ETFS Forward Brent Crude to zabezpieczony, zerokuponowy instrument dłużny typu ETC wyemitowany przez ETFS Commodity Securities Ltd. Pozwala on inwestorom uzyskać ekspozycję na całkowitą stopę zwrotu z kontraktów futures na ropę typu Brent (poprzez naśladowanie wyników subindeksu DJ-UBS Brent Crude 3 Month Forward) oraz stopę zwrotu z zabezpieczenia (collateral return). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,49% w skali roku.

ETFS Short Brent Crude to zabezpieczony, zerokuponowy instrument dłużny typu ETC wyemitowany przez ETFS Commodity Securities Ltd. Zapewnia on inwestorom całkowitą stopę zwrotu równą odwrotności dziennej procentowej zmiany subindeksu DJ-UBS Brent Crude, który to subindeks odzwierciedla zmiany cen kontraktów futures na ropę typu Brent, a także uwzględnia stopę zwrotu z zabezpieczenia. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,98% w skali roku.

ETFS Leveraged Brent Crude to zabezpieczony, zerokuponowy instrument dłużny typu ETC wyemitowany przez ETFS Commodity Securities Ltd. Zapewnia on inwestorom całkowitą stopę zwrotu równą dwukrotności dziennej procentowej zmiany subindeksu DJ-UBS Brent Crude, który to subindeks odzwierciedla zmiany cen kontraktów futures na ropę typu Brent, a także uwzględnia stopę zwrotu z zabezpieczenia. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,98% w skali roku.

Ekspozycja na ceny ropy w ww. instrumentach finansowych jest uzyskiwana dzięki zawartym kontraktom swapowym (całkowicie zabezpieczonym) z różnymi, zewnętrznymi partnerami – UBS AG i Bank of America Merrill Lynch (oddział w Londynie). Walutą obrotu wszystkich ww. ETCs jest dolar amerykański.

Dwa spośród ww. instrumentów – ETFS Brent Crude i ETFS Forward Brent Crude – od 15 marca są także notowane w systemie Xetra na Deutsche Boerse.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.