Skip to main content

Ankieta Morningstara nt. inwestowania w fundusze ETF – cz. 2

W kwietniu spółka Morningstar opublikowała czwartego badania ankietowego przeprowadzonego wśród inwestorów w Wielkiej Brytanii, którzy lokują środki finansowe w tytuły uczestnictwa funduszy ETF.

Istotną częścią badania Morningstara były pytania dotyczące sposobu odwzorowywania określonego indeksu. Uzyskane wyniki pokazują, iż inwestorzy są wciąż bardzo ostrożni wobec syntetycznych ETF-ów, mimo iż ostatnio uwaga inwestorów przesunęła się w stronę ryzyka związanego z pożyczaniem papierów wartościowych w ramach ETF-ów stosujących fizyczną replikację. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej inwestowania w ETF-y dla 80 proc. ankietowanych ważne jest (dla 50 proc. bardzo ważne, a dla 30 proc. w jakimś stopniu ważne) rozróżnienie pomiędzy ETF-ami stosującymi replikację syntetyczną (opartą na swapach), a replikacją fizyczną. Aż 89 proc. osób obawia się ryzyka kontrpartnera (counterparty risk) (31 proc. bardzo, 58 w jakimś stopniu) występującego przy replikacji syntetycznej. Prawdopodobnie właśnie dlatego aż 89 proc. ankietowanych preferuje fundusze ETF wykorzystujące fizyczną replikację, a jedynie 3 proc. woli ETF-y z syntetyczną replikacją. Wśród czynników, których oczekują inwestorzy w zamian za ryzyko kontrpartnera towarzyszące replikacji swapowej ankietowani najczęściej (65 proc.) wymieniali niższe koszty tego typu ETF-ów (niższy wskaźnik kosztów – expense ratio). Znacznie mniejszą wagę przykładali natomiast do lepszej płynności takich ETF-ów (33 proc.) i niższego błędu odwzorowania (27 proc.).

Kolejnym czynnikiem, którzy ankietowani uznali za ważny w procesie inwestycyjnym na rynku ETF-ów (o innych można przeczytać tutaj) okazał się poziom ponoszonych kosztów. Niski koszt jest bardzo ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej dla aż 70 proc. osób, które obecnie inwestują w ETF-y; dla kolejnych 19 proc. jest to czynnik istotny.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.