Skip to main content

16 ETF-ów Credit Suisse na Deutsche Boerse

25 listopada na Deutsche Boerse w segmencie XTF odbyło się pierwsze notowanie 16 ETF-ów (ośmiu akcyjnych i ośmiu dłużnych) zarządzanych przez Credit Suisse (Xmtch). Siedem z nich jest wycenianych w euro, siedem w dolarach amerykańskich, zaś dwa w funtach szterlingach. Oferta Credit Suisse obejmuje:

 • Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap (wycena w GBP, opłata za zarządzanie – 0,36%)

 • Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap (wycena w GBP, opłata za zarządzanie – 0,42%)

 • Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,22%)

 • Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,30%)

 • Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,36%)

 • Xmtch (IE) on MSCI Japan Small Cap (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,42%)

 • Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,42%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,12%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation Linked (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,16%)

 • Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked (wycena w euro, opłata za zarządzanie – 0,16%)

 • Xmtch (Lux) on MSCI Emerging Markets (wycena w USD, opłata za zarządzanie – 0,45%)

Oferta dłużnych ETF-ów składa się z:

 • sześciu funduszy pozwalających inwestorom partycypować w zmianach indeksów Markit iBoxx EUR Sovereigns oraz Markit iBoxx USD Treasuries, które naśladują koniunkturę w segmencie obligacji skarbowych z terminami zapadalności od roku do trzech lat, od trzech do siedmiu lat i od siedmiu do dziesięciu lat emitowanych przez rządy krajów należących do strefy euro oraz rząd amerykański,

 • dwóch ETF-ów opartych na indeksach Markit iBoxx USD Tips Inflation-Linked i Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked, które replikują zachowanie rządowych obligacji indeksowanych inflacją w Stanach Zjednoczonych i strefie euro o wartości nominalnej conajmniej 2 mld euro lub USD.

Oferta akcyjnych ETF-ów składa się z:

 • siedmiu funduszy bazujących na indeksach MSCI obrazujących koniunkturę w segmentach dużych firm (Large Cap) i małych firm (Small Cap) z Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych i państw wchodzących w skład strefy euro,

 • jednego funduszu opartego na indeksie MSCI Emerging Market, który pozwala czerpać zyski z koniunktury na 25 rynkach wschodzących.

Ogółem na giełdzie we Frankfurcie notowanych jest obecnie 541 ETF-ów, co czyni ten parkiet największą europejską platformą handlu tymi instrumentami na Starym Kontynencie.

Fundusze Xmtch są pierwszymi ETF-ami Credit Suisse wprowadzonymi przez ten podmiot na niemiecki rynek. Jednocześnie jest to druga w ostatnim okresie oferta Credit Suisse, z którą instytucja ta wychodzi poza macierzysty rynek szwajcarski – 19 października wprowadziła 17 ETF-ów na giełdę w Mediolanie (o czym można przeczytać tutaj)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.