Skip to main content

12 nowych akcyjnych i towarowych funduszy ETF RBS na zadebiutowało na Deutsche Boerse

17 lutego 2011 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse rozpoczęły się notowania 12 funduszy ETF Royal Bank of Scotland (RBS).

Fundusz RBS Market Access Leveraged FTSE MIB Monthly Index ETF replikuje (z dwukrotną dźwignią) miesięczne wyniki indeksu FTSE MIB. Indeks ten obejmuje 40 najważniejszych włoskich spółek giełdowych stanowiących prawie 80 procent kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Z kolei fundusz RBS Market Access Short FTSE MIB Monthly Index ETF zachowuje się w sposób przeciwny do notowań ww. indeksu. W obu funduszach wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,60% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF odzwierciedla zachowanie indeksu S&P GSCI Capped Component 35/20 w perspektywie miesiąca, z dwukrotną dźwignią. Indeks ten odwzorowuje ceny 18 surowców i sektorów towarowych: aluminium, kakao, kawy, miedzi, kukurydzy, bawełny, złota, ołowiu, chudego mięsa wieprzowego, gazu ziemnego, niklu, srebra, soi, cukru, cynku, energii, żywca i pszenicy. Jeden z ww. składników może mieć 35-proc. udział w indeksie, natomiast wszystkie pozostałe mogą mieć maksymalnie 20-proc. udział w indeksie. Z kolei fundusz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Inverse Monthly Index ETF zachowuje się w sposób przeciwny do notowań ww. indeksu z dwukrotnie większą siłą. W obu funduszach wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access TOPIX EUR Hedged Index ETF pozwala po raz pierwszy inwestorom na giełdzie we Frankfurcie czerpać korzyści z indeksu TOPIX Total Return, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka kursowego euro względem amerykańskiego dolara. Indeks ten, ważony kapitalizacją rynkową, obejmuje akcje wszystkich japońskich przedsiębiorstw dopuszczonych do oficjalnego handlu (obecnie obejmuje akcje 1672 spółek). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access LevDAX x2 Monthly Index ETF naśladuje indeks DAX z dwukrotną dźwignią w skali miesiąca. Indeks DAX ilustruje koniunkturę w segmencie niemieckich blue chipów i obejmuje 30 największych i osiągających najlepsze wyniki niemieckich firm, których akcje są notowane na Frankfurt Stock Exchange. RBS Market Access ShortDAX x2 Monthly Index ETF zachowuje się w sposób przeciwny do indeksu DAX, także przy zastosowaniu dwukrotnej dźwigni (w skali miesiąca). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w pierwszym funduszu wynosi 0,35% w skali roku, natomiast w drugim 0,60% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access EURO STOXX 50 Monthly Leverage Index ETF daje ekspozycję (z dwukrotną dźwignią w ujęciu miesięcznym) na rynek największych spółek publicznych w strefie euro. Instrumentem bazowym tego funduszu jest bowiem indeks EURO STOXX 50, w skład którego wchodzi 50 blue chipów z państw należących do strefy euro – spółek będących liderami w swoich sektorach. RBS Market Access EURO STOXX 50 Monthly Double Short Index ETF zapewnia podwójną odwrotną ekspozycję na ww. indeks w skali miesiąca. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w pierwszym funduszu wynosi 0,30% w skali roku, natomiast w drugim 0,50% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access Leveraged FTSE 100 Monthly Index ETF umożliwia partycypowanie we wzrostach indeksu FTSE 100 – wyniki funduszu stanowią dwukrotność zmian tego indeksu w skali miesiąca. Indeks FTSE 100 grupuje 100 największych brytyjskich spółek sklasyfikowanych na podstawie ich całkowitej wartości rynkowej. RBS Market Access Short FTSE 100 Monthly Index ETF zachowuje się w sposób przeciwny do ww. indeksu (bez stosowania dźwigni) w ujęciu miesięcznym. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w pierwszym funduszu wynosi 0,50% w skali roku, natomiast w drugim 0,60% w skali roku.

Fundusz RBS Market Access S&P 500 EUR Hedged Index ETF pozwala po raz pierwszy inwestorom na Deutsche Boerse replikować wyniki indeksu S&P 500 Total Return Net, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka kursowego euro względem amerykańskiego dolara. S&P 500 Total Return Net Index jest indeksem ważonym kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float obejmującym 500 największych amerykańskich spółek giełdowych. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.