Skip to main content

10 lat rynku ETF na giełdzie w Zurychu

10 lat temu – 18 września 2000 r. – SIX Swiss Exchange uruchomiła, jako jedna z pierwszych w Europie, rynek funduszy ETF.

W ciągu tych 10 lat rynek ten mógł pochwalić się imponującym wzrostem, odnotowując rok po roku, nowe rekordowe poziomy obrotów. W 2009 roku obroty przekroczyły 50 mld CHF, zaś w bieżącym roku powinny być jeszcze wyższe. Systematycznie rosła także liczba funduszy ETF dostępnych dla inwestorów giełdowych. Najszybsze tempo rozwoju rynek ten osiągnął w ostatnich latach – w samym tylko 2010 roku przybyło ponad 200 nowych ETF-ów – więcej niż łącznie w latach 2000-2008. Znacząco zwiększył się także wachlarz dostępnych ETF-ów – począwszy od akcyjnych, przez dłużne (skarbowe i korporacyjne), pieniężne, towarowe, aż po nieruchomościowe. Do obrotu na SIX Swiss Exchange trafiły w tym okresie ETF-y regionalne, krajowe, sektorowe, etc. pozwalające realizować różnorodne strategie inwestycyjne. Wraz ze wzrostem tego rynku zwiększyła się istotnie także jego płynność. Rosnąca liczba animatorów (market makerów) sprawiła, iż spread`y między cenami kupna i sprzedaży ETF-ów stawały się coraz węższe. Rosnąca konkurencja między zwiększającą się liczbą emitentów sprawiła zaś, że koszty zarządzania systematycznie malały oraz zwiększała się różnorodność oferowanych instrumentów.

Istotną rolę w rozwoju rynku ETF-ów na giełdzie w Zurychu odegrały towarowe fundusze ETF oparte o metale występujące w fizycznej postaci (np. złoto). Są to produkty unikatowe w skali całej Europy, dostępne obecnie w obrocie na SIX Swiss Exchange w sześciu walutach. Dzięki nadzorowi rynkowemu i wprowadzonym regulacjom, a także bezstronnym informacjom, giełda w Zurychu zapewnia efektywny, przejrzysty i uczciwy handel.

Należy się spodziewać, iż w najbliższej przyszłości popularnymi inwestycjami na rynku ETF-ów mogą się stać instrumenty posiadające ekspozycję na niszowe rynki i inwestycje alternatywne. Można domniemywać także, że szczególną popularnością cieszyć się będą fundusze ETF typu short i leveraged, a także że uruchomione zostaną nowe produkty oparte o indeksy obligacji korporacyjnych i inwestycji alternatywnych. Ponadto do obrotu na giełdzie w Zurychu mogą być wprowadzone ETF-y powiązane z takimi tematami jak zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, infrastruktura, fundusze zorientowane na rynki wschodzące i rynki graniczne oraz nowatorskie produkty oparte na indeksach zawierających w sobie komponent opcji lub dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.