Skip to main content

Sierpień 2019

Rzeczywista (w latach 2011 i 2018) i prognozowana (w 2025 roku) wartość aktywów amerykańskiej branży funduszy inwestycyjnych w bln USD (wraz z dynamiką wzrostu), w podziale na aktywa funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie (udziały procentowe).Źródło: Mutual fund outlook: The time to act is now, PwC, July 2019, s.. 3.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.