Skip to main content

Kwiecień 2019

Dotychczasowa historia (lata 2006-2018) i prognoza (do roku 2024) firmy Moody`s udziału w amerykańskim rynku pasywnych i aktywnych produktów inwestycyjnych (udział pasywnych może przekroczyć udział aktywnych w 2021 roku)Źródło: „Passive adoption continues unbated – on track to overtake active in 2021”, Moody`s Investor Service, 14 March 2019, s. 2.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.