Skip to main content

Kwiecien 2017

Udział procentowy (pod względem wartości zarządzanych aktywów) aktywów pasywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w aktywach funduszy ogółem w Azji, Stanach Zjednoczonych, Europie i funduszy transgranicznych w latach 2007-2016.Źródło: „Global Investors Shun Equity, Return to Fixed Income in 2016”, Morningstar, 6 March 2017, s. 11.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.