Skip to main content

Trzeci ETN RBS z serii Trendpilot z ekspozycją na rynek złota

22 lutego 2011 r. na NYSE Arca pojawił się kolejny instrument finansowy typu ETN (exchange-traded note) z serii Trendpilot wyemitowany przez RBS Securities – podmiot należący do Royal Bank of Scotland (RBS).

RBS Gold Trendpilot ETN ma na celu naśladowanie koniunktury na rynku złota. Odwzorowuje RBS Gold Trendpilot Index (USD) (jego notowania zależą od wyceny złota bulionowego na rynku londyńskim (London Gold P.M. Fixing Price) publikowanej przez London Bullion Market Association), ale tylko podczas trendu wzrostowego. Kierunek trendu jest określany na podstawie zachowania wartości tego indeksu względem jego 200-dniowej średniej ruchomej. Natomiast podczas spadków indeksu (ceny złota) instrument ten daje ekspozycję na rynek pieniężny poprzez hipotetyczną inwestycję w trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe. Wysokość wskaźnika kosztów (expense ratio) tego instrumentu finansowego jest także zależna od trendów rynkowych – podczas wzrostów w segmencie średnich firm wynosi on 1,00%, a w czasie spadków 0,50% (w skali roku). Instrument ten wygasa w połowie lutego 2041 r.

To trzeci ETN o identycznej konstrukcji i strategii podążania za trendem (trend following) z serii Trendpilot wyemitowany w ostatnich miesiącach przez RBS Securities – w grudniu 2010 r. na NYSE Arca zadebiutował RBS US Large Cap Trendpilot ETN, zaś w końcu stycznia 2011 r. RBS US Mid Cap Trendpilot ETN (oba instrumenty dają ekspozycję na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.